Langer tijd voor verwerken inschrijvingen in UBO-register

Volgens het FD heeft Financiën de invoering van het UBO-register uitgesteld tot 1 januari 2023. Dit heeft het ministerie aan de belangenverenigingen laten weten. Het lukt de Kamer van Koophandel niet om voor 1 september de achterstanden weg te werken. Bij financiële instellingen, waaronder betaalbedrijven, was...

Lees verder

Wetsvoorstel maatschappelijke bv in 2023

In de beantwoording van Kamervragen laat minister Adriaansens (EZK) weten dat het wetsvoorstel voor de maatschappelijke bv (BVm) eind dit jaar, mogelijk pas begin 2023 in consultatie wordt gegeven. Dit betekent dat het wetsvoorstel niet eerder dan in de loop van 2023 voor behandeling naar...

Lees verder

Verlopen beschikking 30%-regeling is niet te verlengen

Wil een ingekomen werknemer dat de 30%-regeling langer geldt dan volgt uit de daarbij behorende beschikking van de fiscus? Dan moet hij tijdig in bezwaar gaan tegen die beschikking. Een werkafspraakhouder verzoekt de Belastingdienst namens een ingekomen werknemer en een bedrijf om toepassing van de...

Lees verder

Risico van celstraf verhoogt immateriële schadevergoeding

Soms kan de uitkomst van een fiscale beroepsprocedure de hoogte van een straf in een strafprocedure beïnvloeden. In dat geval heeft de belanghebbende recht op een hogere schadevergoeding dan normaal bij een overschrijding van de redelijke termijn. Een man wordt ervan verdacht valse koerslijsten te...

Lees verder

Ondernemers krijgen per sms herinnering btw-aangifte

Ondernemers die over het 2e kwartaal van 2022 of juni 2022 nog geen btw-aangifte hebben gedaan, ontvangen van 2 tot en met 4 augustus een sms-bericht van de Belastingdienst. In het bericht worden ondernemers er aan herinnerd dat zij uiterlijk 7 augustus 2022 btw-aangifte moeten doen...

Lees verder

Belastingdienst kan bezwijken onder lichte bewijslast

Een weigering om informatie te verschaffen over buitenlandse banktegoeden kan leiden tot omkering van de bewijslast. Maar een lichte bewijslast voor de Belastingdienst is nog altijd een bewijslast. Dat een lichte bewijslast soms te zwaar is voor de fiscus, blijkt uit een recente zaak voor...

Lees verder

Kijk niet naar jarenreeks bij toets buitensporigheid box 3

De belastingrechter kan rechtsherstel bieden voor box 3 voor de jaren 2013 – 2016 als de heffing een buitensporige en individuele last vormt. Bij deze toets dient men volgens Rechtbank Den Haag niet te kijken over een langere reeks van jaren. Het box 3-vermogen van...

Lees verder

Kabinet werkt aan actieplan vestigingsklimaat

Minister Adriaansens vindt de aanwezigheid van hoofdkantoren in Nederland van groot belang, uiteindelijk worden daar de beslissingen genomen over toekomstige investeringen. Daarom werkt de minister aan een actieplan om het vestigingsklimaat te versterken schrijft zij in een Kamerbrief als antwoord op vragen over het bericht...

Lees verder

Brexit maakt zakendoen met VK nog steeds lastig

Nederlandse bedrijven die zakendoen in Engeland hebben nog veel last van Brexit, voornamelijk omdat de Britten achterlopen met digitalisering zegt de Nederlands Britse Handelskamer tegen BNR. Daarbij komt nog de inflatie, de energiecrisis en het gerommel in de Britse politiek en de conclusie is dat...

Lees verder