Urenadministratie extra belangrijk bij combibedrijf

Hoewel het voeren van een bedrijf via een IB-onderneming en een bv diverse fiscale voordelen kan opleveren, moet de ondernemer wel veel bijhouden. Zo loopt hij de zelfstandigenaftrek en andere faciliteiten mis als hij niet voldoet aan het urencriterium. Een man was samen met zijn...

Lees verder

Fiscale maatregelen in verband met corona op een rij

Staatssecretaris Vijlbrief heeft in een Kamerbrief aangegeven welke aanvullende fiscale maatregelen zijn getroffen. In een beleidsbesluit zijn voor de volgende onderwerpen goedkeuringen gegeven: Verschuldigdheid van energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie Voor het tijdstip van verschuldigdheid worden vier situaties onderscheiden. Voor deze situaties wordt een soepeler...

Lees verder

UWV houdt rekening met coronacrisis bij claimbeoordeling WIA

De maatregelen vanwege de coronacrisis hebben ook gevolgen voor de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer. Dit heeft effect op de wijze van beoordelen door het UWV van de re-integratie-inspanningen van de werkgevers in het kader van de Wet verbetering poortwachter (WVP). Het UWV geeft in...

Lees verder

Informatieformulier PEB nog in te dienen

Het besluit over de algemene verlenging van de termijn voor het aanleveren van het informatieformulier voor het fiscaal gefaciliteerd beƫindigen van pensioen in eigen beheer is geactualiseerd. Het besluit is aangevuld voor situaties waarin het informatieformulier nog ontbreekt. Daarnaast zijn de voorwaarden waaronder herstel mogelijk...

Lees verder

Aanvragen of verminderen VA Vpb zonder eHerkenning

Voor belastingplichtigen die geen VA vennootschapsbelasting kunnen aanvragen omdat zij geen gebruik maken van software of geen eHerkenning kunnen aanvragen is een voorziening beschikbaar. Dit antwoordt staatssecretaris Vijlbrief op Kamervragen. Voor belastingplichtigen die geen voorlopige aanslag vennootschapsbelasting kunnen aanvragen of de opgelegde voorlopige aanslag vennootschapsbelasting...

Lees verder

Geen aparte melding betalingsonmacht meer nodig

Volgens het Forum Fiscaal Dienstverleners en de Belastingdienst heeft het ministerie van Financiƫn besloten dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is. Men hoeft deze melding niet meer afzonderlijk te doen als men om uitstel van betaling in verband met corona gaat vragen voor...

Lees verder

Oudedagsreserve verhoogt ondernemingsvermogen niet

Onder bepaalde omstandigheden valt een opgebouwde oudedagsreserve vrij voor zover zij meer bedraagt dan het ondernemingsvermogen aan het einde van het jaar. Bij de berekening van het ondernemingsvermogen mag de ondernemer de oudedagsreserve niet meerekenen. Een ondernemer heeft in het jaar 2016 de pensioengerechtigde leeftijd...

Lees verder

Kabinet kondigt opnieuw steunmaatregelen aan

Het kabinet heeft op 7 april aangekondigd het pakket steunmaatregelen voor ondernemers uit te breiden. De TOGS-regeling wordt uitgebreid en de overheid gaat leverancierskrediet herverzekeren. Daarnaast komt er extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Ook wordt de...

Lees verder

Deblokkering g-rekening

Vanwege het coronavirus geeft de Belastingdienst tijdelijk ook de bedragen op de g-rekening vrij die zijn opgelegd als (naheffings)aanslagen loonheffingen of omzetbelasting. Voorwaarde is dat uitstel van betaling is verleend voor deze aanslagen. Hierdoor krijgt de ondernemer dezelfde voordelen als ondernemers zonder g-rekening. In geval...

Lees verder

Voor subsidiemodule MOOI relevante termijnen aangepast

Het ministerie van Economische Zaken heeft de uiterste datum voor de vooraanmelding en de openstellingsperiode van de subsidiemodule Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) aangepast. Bij de subsidiemodule MOOI wordt gebruik gemaakt van een vooraanmeldingsprocedure. Met de vooraanmelding vraagt een samenwerkingsverband advies aan de Adviescommissie...

Lees verder