Gemiddelde pensioenleeftijd vijf maanden gestegen

De gemiddelde pensioenleeftijd is vorig jaar weer gestegen. Werknemers gingen in 2017 gemiddeld bij een leeftijd van 64 jaar en 10 maanden met pensioen. Dit is vijf maanden hoger dan in 2016. Begin deze eeuw lag de gemiddelde pensioenleeftijd nog onder 61 jaar. Van 2007...

Lees verder

Geen laag btw-tarief ligplaatsen jachthaven

Volgens de Hoge Raad is het verlaagde btw-tarief (6%) niet van toepassing op de terbeschikkingstelling van ligplaatsen in een jachthaven. De exploitant meende dat er sprake was van het recht om gebruik te maken van een sportaccommodatie in de zin van de Btw-richtlijn. Volgens de...

Lees verder

Pas het box 3-stelsel aan!

De belangenorganisaties van belastingplichtigen en ondernemers zijn van mening dat de vermogensrendementsheffing in de huidige vorm strijdig is met het recht op eigendom, zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Zij roepen de staatssecretaris van Financiën op voor het...

Lees verder

Het zijn de feiten die bepalen of uw uren meetellen

“Om in aanmerking te komen voor een aantal belangrijke fiscale faciliteiten moet u voldoende uren in uw bedrijf werken. Bij twijfel is een urenstaat belangrijk, maar uiteindelijk zijn de feiten bepalend, aldus de rechter”.Urencriterium Voor een aantal belangrijke fiscale faciliteiten moet u minstens 1.225 uur per jaar in...

Lees verder

Etentjes met relaties aftrekbaar?

“Onlangs moest de rechter oordelen over de vraag of de kosten van etentjes van een adviseur bij zijn cliënten aftrekbaar waren”. Wat kunt u daarvan leren?Zakelijk of privé? Het ging in deze zaak om een adviseur die regelmatig bij cliënten met een horecabedrijf ging eten. Hij...

Lees verder

Versoepeling gebruikelijk loon

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent u verplicht om uzelf een gebruikelijk loon uit te keren. De wet bepaalt het bedrag dat dit loon minimaal moet zijn, zodat u zichzelf niet in plaats van loon lager belast dividend kunt uitkeren. In de praktijk is het vaak onduidelijk...

Lees verder