Nog 9,6 miljard aan coronabelastingschuld

Eind april resteert nog € 9,6 miljard aan coronabelastingschuld binnen de betalingsregeling
voor ongeveer 153.000 ondernemers. Dit schrijft staatssecretaris Van Rij in een Kamerbrief
over de actuele stand van zaken rond de coronabelastingschulden en de coronabetalingsregeling.

Veel ondernemers betalen de termijnbedragen of lossen hun schuld zelfs voortijdig
af. Niettemin is er een groep bedrijven die blijft worstelen met de aflossing van
hun coronabelastingschuld. Zij lopen het risico dat de coronabetalingsregeling wordt
ingetrokken als zij hun nieuw opgekomen verplichtingen en/of hun termijnbedragen niet
betalen. De Belastingdienst biedt handelingsperspectief door versoepelingen van de
betalingsregeling, zoals een verlenging van de betaaltermijn of een betaalpauze, of
door ondernemers door te verwijzen naar hulpverlenende instanties. Ondanks de mogelijkheden
tot versoepeling van de betalingsregeling, zoals de verlenging van de betalingstermijn
en de betaalpauze, slaagt een deel van de ondernemers er niet in om aan de voorwaarden
van de betalingsregeling te voldoen. Hierbij speelt mogelijk mee dat van de oorspronkelijke
debiteuren in de betalingsregeling 44% al vóór de coronacrisis belastingschulden had.
Er zijn 54.000 ondernemers van wie de betalingsregeling inmiddels is beëindigd. Zij
hebben een openstaande coronabelastingschuld van € 3,2 miljard.

Geen generieke kwijtschelding Van Rij benadrukt dat van generieke kwijtschelding van coronabelastingschulden geen
sprake zal zijn. Ook geeft hij aan dat de afwikkeling van de coronabetalingsregeling
een aanzienlijke uitvoeringslast met zich meebrengt voor de Belastingdienst, terwijl
al sprake is van een capaciteitstekort binnen de invordering.

Bron: MvF 30-05-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-827723