NVWA wil lijst met SBI-codes uitbreiden voor openbaar maken informatie

De bijlage bij het Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens waarmee
123 SBI-codes worden toegevoegd is ter consultatie voorgelegd. Vanaf 1 juli 2024 kunnen
naast de horecabedrijven door NVWA ook toezicht- en uitvoeringsgegevens van tien andere
sectoren openbaar worden gemaakt.

De NVWA houdt toezicht op de voedselveiligheid in Nederland en maakt hierover informatie
openbaar zodat iedereen kan zien hoe de NVWA werkt, wat de resultaten van het toezicht
zijn en om ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd.

Op dit moment worden alleen inspectiegegevens van horecabedrijven openbaar gemaakt.
Door de lijst met SBI-codes uit te breiden wil de NVWA ook informatie openbaar maken
over het toezicht op andere bedrijven. Hiervoor is een wijziging van de bijlage bij
het besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens nodig. Het voorstel is
om aan de bijlage 119 SBI-codes toe te voegen zodat de NVWA de informatie over deze
bedrijven openbaar kan maken. Het openbaar maken van inspectiegegevens op basis van
SBI-codes zal stapsgewijs plaatsvinden. Een en ander is afhankelijk van de ICT-systemen
van de NVWA. Per 1 juli 2024 kunnen naast horecabedrijven (regels 1 t/m 4 van de tabel)
inspectiegegevens van andere bedrijven die onder een van de tien SBI-codes vallen
(regels 5 t/m 14 van de tabel) openbaar worden gemaakt. De tabel met regelnummers
is te vinden in het concept wijziging Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens
bij de consultatiegegevens. Bij deze bedrijven voert NVWA relatief veel inspecties
uit. Het gaat om de volgende bedrijven:

 • Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen
  (47.11),

 • Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk (10.71),

 • Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen (47.29.3),

 • Winkels in vis (47.23),

 • Winkels in aardappelen, groenten en fruit (47.21),

 • Winkels in vlees en vleeswaren (47.22.1),

 • Winkels in brood en banket (47.24.1),

 • Winkels in kaas (47.29.1),

 • Winkels in wild en gevogelte (47.22.2),

 • Jeugdherbergen, vakantiekampen, groepsaccommodaties (55.20.2).

De overige SBI-codes worden stapsgewijs toegevoegd. Een en ander is afhankelijk van
de ICT-systemen van de NVWA. De volgorde van invoering van onderstaande blokken staat
niet vast. Leidend voor invoering zijn de bedrijfscategorieën waar de NWVA de meeste
inspecties uitvoert.

 • Regelnummers 15 tot en met 29

 • Regelnummers 30 tot en met 47

 • Regelnummers 48 tot en met 70

 • Regelnummers 71 tot en met 97

 • Regelnummers 98 tot en met 123

Standaard Bedrijfsindeling codes worden ingedeeld door het Centraal Bureau voor de
Statistiek. Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of
meer SBI-codes.

De internetconsultatie (https://www.internetconsultatie.nl/sbicodes/b1)staat open tot 12 februari 2024.

Bron: Min. VWS, 15-01-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-776057