Scherpe keuzes bij invorderingsmaatregelen coronabelastingschulden

De afwikkeling van de coronabelastingschulden brengt een aanzienlijke uitvoeringslast
met zich mee voor de Belastingdienst, maar uiteindelijk zullen invorderingsmaatregelen
volgen voor alle ondernemers die niet aan hun (corona)betalingsverplichtingen voldoen.
Dit schrijft staatssecretaris Van Rij in een Kamerbrief met de actuele stand van zaken
rond de coronabelastingschulden en de coronabetalingsregeling.

Inmiddels zijn er nog 178.000 ondernemers met een coronabetalingsregeling en een schuld
van € 11,5 miljard. De coronabelastingschuld van de ondernemers bij wie de betalingsregeling
is ingetrokken omdat zij niet (meer) aan de voorwaarden voldeden, bedraagt ongeveer
€ 2,2 miljard. Deze schuld behoort nu tot de reguliere belastingschuld, waarop het
reguliere invorderingsproces van toepassing is.

Er zijn ongeveer 15.000 ondernemers die nog niets betaald hebben aan aflossing. Deze
ondernemers lopen, als zij geen actie ondernemen, het risico om de betalingsregeling
op korte termijn kwijt te raken. De belastingschuld moet dan binnen 14 dagen volledig
worden voldaan.

Veel werk voor de Belastingdienst De afwikkeling van de coronabelastingschulden brengt een aanzienlijke uitvoeringslast
met zich mee voor de Belastingdienst, waar ook de Algemene Rekenkamer aandacht voor
vraagt in het rapport ‘Focus op coronabelastingschulden’. Het gaat hierbij onder andere
om het invorderingsproces (van aanmaning tot dwanginvordering en deurwaarder), het
afhandelen van bezwaar en beroep en de afwikkeling van saneringsverzoeken en faillissementen.
Het invorderingsproces staat al onder druk door een werklast die groter is dan de
beschikbare capaciteit. Naast de coronacrisis zijn ook veel ondernemers in de problemen
gekomen door economische omstandigheden als de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne.
Ook bij die ondernemers zijn betalingsregelingen en/of invorderingsmaatregelen aan
de orde. Het is niet mogelijk om alle werkzaamheden tegelijk op te pakken. Verzoeken
en versoepelingen van de coronabetalingsregeling behoren tot de werkzaamheden met
de hoogste prioriteit en deze worden dan ook uitgevoerd.

Invorderingsmaatregelen Invorderingsmaatregelen zullen op basis van scherpe keuzes worden ingezet en gemonitord.
Het is voor de geloofwaardigheid en doortastendheid van de Belastingdienst en, hieraan
gekoppeld, de compliance van burgers en bedrijven, essentieel dat de Belastingdienst
in de breedte gevolg kan geven aan het intrekken van de betalingsregelingen. Specifiek
voor de afhandeling van de coronabelastingschulden is hiervoor voor 2024 budget toegekend.
Ook voor 2025 en verder wordt gezocht naar een oplossing om capaciteit beschikbaar
te hebben voor de werkzaamheden die voortvloeien uit de afwikkeling van de coronabetalingsregeling.
Uiteindelijk zullen invorderingsmaatregelen volgen voor alle ondernemers die niet
aan hun (corona)betalingsverplichtingen voldoen.

Saneringen In een brief van 31 augustus 2023 is aangegeven dat de Belastingdienst bij een saneringsakkoord
nog tot 1 april 2024 (in plaats van 1 oktober 2023) genoegen met hetzelfde uitkeringspercentage
dat aan concurrente schuldeisers toekomt. Hierdoor wordt het voor concurrente schuldeisers
aantrekkelijker om mee te werken aan een akkoord.

Bron: MvF 07-02-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-787680