Spoedwet verhoging minimumuurloon per 1 juli 2024 ingediend

Minister Van Gennip heeft de spoedwet tot verhoging van het wettelijk minimumloon
per 1 juli 2024 ingediend.

Aanleiding voor de spoedwet is een amendement om het minimumuurloon per 1 juli 2024
met 1,2% te verhogen. Naast de verhoging wordt het minimumuurloon per 1 juli 2024
ook geïndexeerd.

Naar verwachting stijgt het wettelijk minimumuurloon per 1 juli 2024 van € 13,27 per
uur naar minimaal € 13,43 per uur. Vanwege de halfjaarlijkse indexatie van het minimumloon,
op basis van de stijging van de cao-lonen, is nog niet duidelijk wat de exacte verhoging
is. Het wettelijk minimumloon steeg per 1 januari 2024 met 3,75%. De nieuwe bedragen
worden in het voorjaar bekend gemaakt.

Bron: Min. SZW 15-01-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-776456