Stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer

Minister Van Gennip informeert de Tweede Kamer over de vormgeving van de stapsgewijze
afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer. Deze regeling wordt per 2026 afgeschaft
vanwege de beperkte doeltreffendheid.

Het LKV oudere werknemer dat is verleend voor dienstbetrekkingen die zijn begonnen
op of na 1 januari 2024 wordt verlaagd (per 1 januari 2025) en afgeschaft (per 1 januari
2026). Voor dienstbetrekkingen die zijn begonnen vóór 1 januari 2024 wordt het LKV
ouderen niet verlaagd en afgeschaft. Voor de vormgeving van de stapsgewijze afschaffing
van het LKV oudere werknemer wordt gekozen vanwege de samenhang tussen het LKV oudere
werknemer en het LKV arbeidsgehandicapte werknemer. Werkgevers kunnen zonder overgangsrecht
te maken krijgen met de verlaging en afschaffing van het LKV oudere werknemer, terwijl
zij mogelijk ook recht hebben op het LKV arbeidsgehandicapte werknemer. Deze werkgevers
kunnen niet alsnog in aanmerking komen voor het LKV arbeidsgehandicapte werknemer
(eveneens € 3,05 per uur tot ten hoogste € 6.000 per werknemer per kalenderjaar).
Het is namelijk niet mogelijk om een doelgroepverklaring voor het LKV arbeidsgehandicapte
werknemer aan te vragen als er drie maanden verstreken zijn sinds de aanvang van de
dienstbetrekking. Dit vindt de minister een onwenselijke situatie. Het beoogde overgangsrecht
leidt ertoe dat die onwenselijke situatie zich niet voordoet. Werkgevers die recht
hebben op een LKV oudere werknemer en van wie de werknemers naast de doelgroep oudere
werknemer ook tot de doelgroep arbeidsgehandicapte werknemer kunnen behoren, krijgen
namelijk niet te maken met de verlaging en afschaffing van het LKV oudere werknemer.

Aanvraagproces Met UWV is los van het overgangsrecht een wijziging in het aanvraagproces afgesproken
waardoor werknemers die op of na 1 januari 2024 een doelgroepverklaring oudere werknemer
aanvragen, door UWV erop worden gewezen dat zij in voorkomende gevallen in aanmerking
komen voor een doelgroepverklaring arbeidsgehandicapte werknemer. Het LKV arbeidsgehandicapte
werknemer wordt niet verlaagd en afgeschaft, en faciliteert de werknemer mogelijk
beter in het verkrijgen van een dienstbetrekking. Werknemers en werkgevers kunnen
dan de keuze maken tussen een doelgroepverklaring oudere werknemer en de doelgroepverklaring
arbeidsgehandicapte werknemer, wetende dat het voornemen bestaat om het LKV oudere
werknemer te verlagen en af te schaffen.

Bron: Min. SZW 22-11-2023.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-746393