Toch recht op LKV bij overgang van onderneming?

Volgens Advocaat-generaal Pauwels gaat dit recht wél over naar de overnemende werkgever.
De Hoge Raad gaat hierover nog uitspraak doen. Beslist de Hoge Raad dat het recht
op LKV toch mee overgaat naar de overnemende werkgever? Dan is het wellicht mogelijk
voor de overgenomen werknemers toch een LKV krijgen. In eerdere berichtgeving gaf
de Belastingdienst aan dat bezwaar mogelijk is tegen de beschikking Wtl over 2022.

In 2023 en 2024 aanspraak maken op een LKV voor overgenomen werknemers Wie in 2020 of later bij een overgang van een onderneming of bij een contractovername
werknemers in dienst heeft gekregen voor wie de overdragende werkgever recht had op
één of meer LKV’s kan om een LKV verzoeken door het LKV op de gebruikelijke manier
aan te vragen in de aangifte loonheffingen. Dat betekent het volgende:

 1. Ga na welke van deze werknemers op het moment van de overgang een geldige doelgroepverklaring
  hebben voor de dienstbetrekking met de overdragende werkgever. In deze doelgroepverklaring
  staat op welk LKV de werkgever voor de werknemer recht heeft en vanaf wanneer.

 2. Zorg voor een doelgroepverklaring of een kopie daarvan. Bewaar deze doelgroepverklaring
  of kopie bij de loonadministratie. Op de doelgroepverklaring staat de naam van de
  overdragende werkgever.

 3. Ga na voor welke aangiftetijdvakken in 2023 en 2024 de doelgroepverklaring nog geldig
  is. Voor die tijdvakken geldt:

  • Is het aangiftetijdvak verstreken? Stuur dan een correctiebericht in voor dat aangiftetijdvak.
   Vraag daarin het LKV aan waar mogelijk recht op is.

  • Is het aangiftetijdvak nog niet verstreken? Vraag het LKV dan aan in de aangifte loonheffingen.

Hoe gaat het verder? De Hoge Raad beslist waarschijnlijk in het voorjaar van 2024. Zolang er geen uitspraak
is, blijft het standpunt van de Belastingdienst dat een LKV bij een overgang van een
onderneming en bij contractovername niet mee overgaat naar de overnemende werkgever.
Oordeelt de Hoge Raad dat de LKV’s bij een overgang van een onderneming wel mee overgaan?
En is via correctieberichten en aangiften loonheffingen voor 2023 en 2024 een LKV
aangevraagd? Dan wordt dat LKV voor deze werknemers berekend.

Wie geen correctieberichten instuurt over 2023 moet om een LKV te krijgen, dat alsnog
doen als de Hoge Raad oordeelt dat de LKV’s mee overgaan. Voor het insturen van correctieberichten
over 2023 is uiterlijk tot en met 1 mei 2024 de tijd. Wie een LKV niet alvast aanvraagt
in aangiften over 2024 moet, om een LKV te krijgen, dat later alsnog doen als de Hoge
Raad oordeelt dat het LKV mee overgaat. Hiervoor is tot en met 1 mei 2025 de tijd.
Oordeelt de Hoge Raad dat een LKV bij een overgang van een onderneming niet mee overgaat
naar de overnemende werkgever? Dan krijgt de overnemende werkgever geen LKV’s voor
de overgenomen werknemers, ondanks dat daar wel een aanvraag voor is gedaan.

Let op! De Belastingdienst raadt aan om bij bezwaar tegen de beschikking Wtl over 2022 ook
de aangiftetijdvakken van 2022 te corrigeren waarin mogelijk recht is op een LKV.
Meer informatie over een overgang van een onderneming staat in paragraaf 7.6.7 van
het Handboek Loonheffingen.

Contractovername De uitspraak van de Hoge Raad gaat misschien ook gelden voor contractovernames waarbij
de arbeidsovereenkomst met de werknemer door een nieuwe werkgever ongewijzigd wordt
voortgezet. Contractovername wil zeggen dat de nieuwe werkgever alle rechten en plichten
overneemt die voor de werknemer volgen uit de arbeidsovereenkomst met de oude werkgever,
en dat de werknemer hetzelfde werk blijft doen met dezelfde arbeidsvoorwaarden. Is
dit het geval? Stuur ook dan correctieberichten en aangiften in met een aanvraag voor
LKV’s.

Bron: Belastingdienst 05-03-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-797111