Van Gennip wil loonkloof tussen mannen en vrouwen sneller dichten

Minister Van Gennip werkt aan een spoedige implementatie van de Europese richtlijn
loontransparantie om de loonkloof tussen mannen en vrouwen sneller te dichten. Dit
schrijft de minister in een Kamerbrief over de ‘CBS Monitor Loonverschillen mannen
en vrouwen 2022’.

Uit de nieuwe ‘Monitor Loonverschillen’ over 2022 blijkt dat de loonverschillen tussen
vrouwen en mannen nog steeds aanzienlijk zijn. Met name in het bedrijfsleven verdienen
vrouwen voor vergelijkbaar werk gemiddeld bijna 7% minder dan mannen. Ook bij de overheid
verdienen vrouwen gemiddeld bijna 2% minder. Onacceptabel, vindt minister Van Gennip
(SZW). De loonkloof moet sneller gedicht worden. Daarom werkt de minister aan invoering
van de Europese richtlijn loontransparantie.

Het ongecorrigeerde uurloon van vrouwen in het bedrijfsleven ligt gemiddeld 16,4%
lager ligt dan dat van mannen. In 2014 bedroeg dit verschil 19,2%. Bij de overheid
zijn de verschillen kleiner, maar alsnog in het nadeel van vrouwen. In 2022 verdienden
vrouwen gemiddeld 5,1% minder dan mannen. Een halvering van het verschil in uurloon
ten opzichte van 2014. De gecorrigeerde loonverschillen (gecorrigeerd op basis van
vergelijkbare banen en vergelijkbare kenmerken zoals leeftijd en opleidingsniveau)
pakken lager uit. Toch verdienen vrouwen in het bedrijfsleven alsnog gemiddeld 6,9%
minder en bij de overheid 1,8% dan mannen met vergelijkbare achtergrondkenmerken en
banen.

Verhoging uitkering ouderschapsverlof Het kabinet heeft verschillende maatregelen genomen om de loonkloof te dichten. Waaronder
de verhoging van het uitkeringspercentage van ouderschapsverlof van 50% naar 70% en
de dialoog ‘Samenspraak’. De dialoog is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de ervaringen
van mensen rondom gendergelijkheid op de arbeidsmarkt en om de samenleving te stimuleren
het gesprek te aan te gaan over ingesleten rolpatronen. Daarnaast wil het kabinet
zwangerschapsdiscriminatie aanpakken door in te zetten op bewustwording via betere
informatievoorziening, zowel richting (zwangere) werknemers als werkgevers.

Europese richtlijn Ook de aangenomen Europese richtlijn loontransparantie moet bijdragen aan de aanpak
van loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Met de nieuwe wetgeving moeten werkgevers
transparanter worden over de beloning en loonverschillen binnen hun organisatie. Ook
komt er een verbod op het vragen naar het laatst verdiende salaris in arbeidsvoorwaardengesprekken.
Dit moet bijdragen aan een betere positie van werknemers doordat zij meer inzicht
krijgen in (mogelijke) loonverschillen. Minister Van Gennip werkt aan een spoedige
implementatie van deze richtlijn in Nederlandse wetgeving.

Bron: Ministerie SZW, 07-12-2023, nr. 2023-0000575062, Kamerbrief CBS Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen 2022.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-753127