Verblijfskosten eigen rijders: bedrag 2024 vastgesteld

Transportondernemers die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken,
mogen, onder voorwaarden, als verblijfskosten een vast bedrag per gereden dag ten
laste van hun winst brengen. Voor 2024 is dit bedrag vastgesteld op € 48,00.

Het bedrag dat eigen rijders in aanmerking mogen nemen (in 2024: € 48,00) wordt jaarlijks
aangepast en gepubliceerd op belastingdienst.nl bij Verblijfskosten eigen rijders
(https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/auto_en_vervoer/auto_van_de_onderneming/verblijfskosten_eigen_rijders/verblijfskosten_eigen_rijders). De regeling geldt voor transportondernemers (eigen rijders) die hun winst aangeven
in de inkomstenbelasting, niet voor ondernemers die aangifte vennootschapsbelasting
doen.

Bron: Belastingdienst 27-03-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-803967