Vergeet niet gerealiseerde S&O-uren te melden

Ondernemers die WBSO hebben aangevraagd en een S&O-verklaring hebben ontvangen voor
2023, moeten uiterlijk 31 maart 2024 de gerealiseerde S&O-uren en eventuele gemaakte
kosten en/of uitgaven doorgeven aan RVO.

Men is verplicht om binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar de mededeling
van realisatie door te geven via het aanvraagportaal Mijn RVO. Ondernemers ontvangen
vanaf 9 februari 2024 een e-mail dat de mededelingstaak klaar staat. Het gaat hierbij
om S&O-uren en kosten voor projecten die zijn gemaakt na ontvangst van de S&O-verklaring.

Alleen (IB-plichtige) zzp’ers die meer dan 500 S&O-uren hebben gerealiseerd hoeven
geen mededeling te doen.

Meldt men niet op tijd, dan stuurt RVO altijd eerst een herinnering. Wordt na de herinnering
ook geen mededeling gedaan, dan gaat RVO ervan uit dat men geen S&O-uren (en eventuele
kosten en/of uitgaven) heeft gerealiseerd. De ondernemer ontvangt dan een volledige
correctie van de S&O-verklaring met boete. De ondernemer moet dan alle toegepaste
S&O-afdrachtvermindering inclusief de boete terugbetalen aan de Belastingdienst.

Bij een vergissing kan men een nieuwe mededeling van de realisatie doen door de mededelingstaak
opnieuw uit te voeren.

RVO adviseert om ook direct de burgerservicenummers (bsn’s) door te geven van de werknemers
die het S&O-werk hebben uitgevoerd. De bsn’s worden gebruikt voor het berekenen van
het S&O-uurloon in 2025.

Voor meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/wbso/na-uw-aanvraag/realisatie-melden

Bron: RVO.nl

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-788173