Vergoeding verblijfskosten binnenlandse en buitenlandse dienstreizen 2024

De vergoedingsbedragen voor verblijfskosten voor binnenlandse en buitenlandse dienstreizen
zijn gewijzigd. Op de internetsite van CAO Rijk staan de bedragen die gelden vanaf
1 januari 2024.

De verblijfskostenvergoedingen zijn tot bepaalde bedragen gericht vrijgesteld. Deze
bedragen gelden voor ambtenaren op dienstreis. Werkgevers kunnen dezelfde bedragen
gebruiken voor werknemers die wat hun uitgaven betreft vergelijkbaar zijn met ambtenaren
op dienstreis. Werkgevers die meer vergoeden dan deze bedragen, kunnen het bovenmatige
deel van de vergoeding tot het loon van de werknemer rekenen of als eindheffingsloon
aanwijzen. 

Binnenlandse dienstreizen In onderstaande tabel staan de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2024.

Verblijfskosten

Vergoeding

Gericht vrijgesteld

Kleine uitgaven overdag

€ 6,64

€ 5,93

Kleine uitgaven ‘s avonds

€ 19,82

€ 11,86

Logies

€ 142,10

€ 140,57

Ontbijt

€ 13,88

€ 13,88

Lunch

€ 20,32

€ 11,88

Avondmaaltijd

€ 30,74

€ 29,82

Buitenlandse dienstreizen In paragraaf 10.3 van de CAO Rijk staat meer informatie over de vergoedingen voor
dienstreizen naar het buitenland. Deze vergoedingen zien op gemaakte kosten voor maaltijden,
logies en kleine uitgaven tijdens de dienstreis. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk
van de tijdelijke verblijfplaats. Deze verblijfskostenvergoedingen zijn gericht vrijgesteld. 

Uitzondering Werkgevers die de kosten van een overnachting niet aannemelijk kunnen maken, mogen
volgens deze cao een vergoeding van € 11,34 geven voor maximaal vier overnachtingen
per dienstreis. Deze vergoeding is niet gericht vrijgesteld. De werkgever kan dit
loon wel als eindheffingsloon aanwijzen.

Relevante informatie
Bedragen CAO Rijk 2022-2024 per 1 januari 2024
Reizen en vergoedingen: 10.2 dienstreizen binnenland
Reizen en vergoedingen: 10.3 dienstreizen buitenland
Tarieflijst verblijfskosten buitenlandse dienstreizen per 1 januari 2024

Paragraaf 3.3.1 Besluit Loonheffingen, loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
(Stcrt. 2022, 18970)

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners 15-01-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-776627