Verhuur werkruimtes aan eigen bv is economische activiteit

De rechtbank oordeelt dat bij een terbeschikkingstelling van werkruimtes door de dga
aan zijn bv voor al meer dan 12 jaar, sprake is van een economische activiteit. Daardoor
kan de dga deel uitmaken van een fiscale eenheid omzetbelasting.

Een dga heeft alle aandelen in een holding. Deze holding houdt alle aandelen in een
tussenholding. De tussenholding houdt alle aandelen in acht bv’s. De dga stelt werkkamers
en een garage ter beschikking aan de tussenholding. De dga gebruikt de ter beschikking
gestelde ruimtes voor de uitoefening van de dienstbetrekking. De inspecteur heeft
na een verzoek van de dga alleen de holding en tussenholding als fiscale eenheid voor
de omzetbelasting aangemerkt. Bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant is in geschil of
ook de dga deel kan uitmaken van de fiscale eenheid omzetbelasting hetgeen de inspecteur
bestrijdt.

Oordeel rechtbank De rechtbank constateert dat de dga de ruimtes al meer dan 12 jaar ononderbroken ter
beschikking stelt aan de bv als kantoor en werkkamer voor haar directeur. In ruil
voor die terbeschikkingstelling ontvangt de dga een vergoeding. Er is geen andere
conclusie mogelijk dan dat de ruimtes worden gebruikt om er duurzaam opbrengst uit
te krijgen. De verhuur is een economische activiteit. De rechtbank vernietigt de uitspraak
op bezwaar en merkt de dga, zijn holding en tussenholding aan als één ondernemer voor
de btw vanaf 1 juli 2022.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 29-05-2024 (gepubl. 03-06-2024).

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-828659