Verklaring gelijke kansen op arbeidsmarkt ondertekend

Op initiatief van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een
groep van ruim 50 bedrijven en organisaties op 27 mei 2024 de Verklaring Gelijke kansen
ondertekend. Werkgevers, intermediairs, hr-professionals, maatschappelijke organisaties
en de overheid bundelen daarmee de krachten voor meer gelijke kansen bij sollicitaties
en op het werk. Zij scharen zich achter een beweging die toewerkt naar een inclusievere
arbeidsmarkt.

Op 26 maart 2024 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij
werving en selectie verworpen. Desondanks blijft minister Van Gennip werken aan acties
die bijdragen aan het bevorderen van kansengelijkheid op de arbeidsmarkt. Veel werkgevers
zijn al actief bezig met het bevorderen van gelijke kansen op de arbeidsmarkt, onder
meer via objectieve werving en selectie. Er is echter ook een grote groep werkgevers
die wel de waarde ziet van gelijke kansen, maar hier nog weinig werk van maakt en
ondersteuning nodig heeft. Op initiatief van minister Van Gennip is een verklaring
opgesteld, om samen met werkgevers, werkgeversorganisaties, hr-professionals en recruiters
een zichtbare eerste stap richting meer gelijke kansen op de arbeidsmarkt te zetten.

Ontwikkelagenda Gelijke Kansen Bedrijven en organisaties die de verklaring ondertekenen en aan de slag zijn of gaan
om echt gelijke kansen te bieden, krijgen ondersteuning vanuit de Ontwikkelagenda
Gelijke Kansen. Binnen deze ontwikkelagenda werkt het ministerie van SZW nauw samen
met werkgeversorganisaties, de Sociaal-Economische Raad (SER), hr-professionals en
recruiters om ondersteuning op maat te bieden en te ontwikkelen. De komende periode
zal deze ontwikkelagenda verder uitgewerkt worden. Op basis van feedback van werkgevers
over de problemen waar zij in de praktijk tegenaan lopen kan de ondersteuning verder
worden doorontwikkeld en gerichter worden ingezet. Zo wordt er voor gezorgd dat de
ondersteuning de deelnemende werkgevers echt helpt.

Inclusiedesks De minister werkt onder andere aan een tijdelijke extra impuls om regionale inclusiedesks
voor ondersteuning aan MKB-bedrijven in de regio uit te breiden, in lijn met bestaande
netwerken als Amsterdam Divers en Inclusief (ADI) en 010 Inclusief (in Rotterdam).
Deze regionale inclusiedesks zijn gericht op (praktische) ondersteuning aan regionale
MKB-bedrijven bij de inzet op gelijke kansen, diversiteit en een inclusief bedrijfsklimaat.

Bron: Min. SZW 27-05-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-825782