Verlenging vrijstelling rijden met B-rijbewijs in elektrische bestelbus

Minister Habers van Infrastructuur en Waterstaat heeft de vrijstelling voor het in
bezit zijn van een rijbewijs C voor zware elektrische voertuigen met een toegestane
maximum massa tot 4.250 kg met een jaar verlengd tot 1 juli 2025.

Doordat dat elektrische bestelbussen zwaarder zijn dan bestelbussen die op diesel
of op benzine rijden, moeten de chauffeurs van deze bestelbussen eigenlijk over een
rijbewijs C beschikken. Sinds vorig jaar wordt gedoogd dat bestuurders van elektrische
bedrijfsvoertuigen deze met een rijbewijs B in plaats van een rijbewijs C besturen.
Het gaat hierbij om elektrische bedrijfsvoertuigen met een toegestane maximum massa
van 3.501 kg tot en met 4.250 kg en een tenaamstelling van voor 1 oktober 2023 of
die aantoonbaar voor deze datum zijn besteld. De vrijstelling die gold tot 1 juli
2024 is nu verlengd tot 1 juli 2025 of tot de vrijstelling is vastgelegd in wetgeving
middels een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Met de sectorpartijen wordt een
convenant gesloten waarin wordt afgesproken dat chauffeurs een extra cursus volgen
om de grotere verkeersveiligheidsrisico’s die verbonden zijn aan het besturen van
zwaardere voertuigen te ondervangen.

Tachograafplicht Bij het aflopen van de verlengde gedoogperiode op 1 juli 2025 geldt opnieuw een tachograafplicht,
tenzij de sector het komende jaar een duidelijk handhaafbaar en uitvoerbaar plan ontwikkelt
dat zowel de naleving van de Arbeidstijdenwetgeving en daarmee de gezondheid en veiligheid
van werkenden waarborgt, als daarmee ook de risico’s voor verkeersveiligheid afvangt
volgens het oordeel van zowel de ministeries van IenW als SZW. De tachograafplicht
borgt de controle op de rij- en rusttijden. De vrijstelling van de tachograafplicht
zal opnieuw binnen een straal van 100 km gehandhaafd worden voor de verlenging van
de gedoogperiode. Een permanente verankering van een dergelijke vrijstelling voor
elektrische bedrijfsvoertuigen in een AMvB is momenteel niet wenselijk tenzij voor
1 juli 2025 een concreet plan ontwikkeld wordt door de sector dat de verkeersveiligheid
en bijhorende rij- en rusttijden waarborgt.

Verlengde gedoogconstructie van 1 juli 2024 tot inwerkingtreding AMvB voor zero-emissie
bedrijfswagens van 3.501 tot en met 4.250 kg

Wanneer geldt het gedogen?

Gedogen voor het bezit van Rijbewijs C1 of C geldt indien:

 • Het voertuigen betreft van de categorie N2 met milieuklasse ZE,

 • Met een maximaal toegestane massa van meer dan 3.500 kg maar ten hoogste 4.250 kg,

 • Indien het voertuig wordt gebruikt voor het vervoer van goederen zonder aanhanger,

 • De massa boven 3.500 kg uitsluitend toe te schrijven is aan de grotere massa van het
  alternatieve aandrijfsysteem in vergelijking met de massa van het aandrijfsysteem
  van een voertuig met dezelfde afmetingen dat is uitgerust met een interne verbrandingsmotor
  met een elektrische of compressieontsteking [NB: in deze fase 3.500 kg + het batterijgewicht],

 • Het laadvermogen niet wordt verhoogd ten opzichte van hetzelfde voertuig [NB: in deze
  fase 3.500 kg + het batterijgewicht],

 • Het voertuig wordt bestuurd door houders van een rijbewijs van categorie B dat ten
  minste twee jaar eerder was afgegeven, en

 • Een document in het voertuig aanwezig is met daarop vermeld het gewicht van het batterijpakket
  en het voertuig een tenaamstelling heeft of besteld is voor 1 oktober 2023.

Gedogen voor de tachograaf geldt indien:

 • Het voertuig wordt gebruikt voor goederenvervoer,

 • Binnen een straal van 100 kilometer rond de vestigingsplaats van het bedrijf,

 • Het voertuig wordt aangedreven met elektriciteit,

 • Het voertuig een toegestane maximummassa heeft, met inbegrip van de massa van de aanhangwagens
  of opleggers, van niet meer dan 7,5 ton.

Bron: Min. I&W 19-06-2024, nr. IENW/BSK-2024/156770.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-838053