Versoepeling saneringsakkoord nog tot 1 april 2024

De Belastingdienst attendeert ondernemers op de datum van 1 april 2024 voor het sluiten
van een saneringsakkoord.

Vanwege de coronacrisis gaat de Belastingdienst tot die datum soepeler om met een
van de voorwaarden om mee te werken aan een saneringsakkoord. Dit kan ook als de ondernemer
nog niet alle informatie heeft die nodig is voor een verzoek om schuldsanering. Na
1 april heeft de ondernemer namelijk nog 90 dagen de tijd om het verzoek alsnog volledig
in te vullen.

Versoepeling voorwaarde saneringsakkoord tot 1 april 2024 De Belastingdienst werkt alleen mee aan een saneringsakkoord als de ondernemer aan
bepaalde voorwaarden voldoet. Normaal geldt als een van de voorwaarden dat de Belastingdienst
ten minste het dubbele uitkeringspercentage ontvangt van wat de ondernemer andere
schuldeisers aanbiedt. Maar tot 1 april 2024 neemt de Belastingdienst genoegen met
ten minste hetzelfde uitkeringspercentage. Hierdoor is de kans groter dat ook andere
schuldeisers willen meewerken.

Zzp’er of eenmanszaak Heeft men nog andere schulden? Dan kan men voor ondersteuning bij het aflossen van
de (belasting)schulden terecht bij de gemeente. De gemeente zorgt, in overleg, voor
een passend hulpverleningstraject op maat. Lukt het met uitstel van betaling of een
betalingsregeling niet om de schulden helemaal af te betalen? Dan kan de gemeente
een minnelijk schuldsaneringstraject (Msnp) opstarten. Op basis van het bedrag dat
men wél kan betalen, doet de schuldhulpverlener een voorstel aan de schuldeisers om
de schuld (gedeeltelijk) kwijt te schelden. Meer informatie over minnelijk schuldsanering
is te vinden op Hoe werkt minnelijke schuldsanering? (https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/rechten_en_plichten_bij_de_belastingdienst/schuldsanering/minnelijke-schuldsanering).

Rechtspersoon Lees meer bij Kwijtschelding van belasting voor ondernemers (https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/rechten_en_plichten_bij_de_belastingdienst/kwijtschelding_van_belasting#ko).

Zijn niet alle schuldeisers akkoord, maar toch een schuldregeling? Gaan niet alle schuldeisers akkoord met het betalingsvoorstel? Dan is het mogelijk
toch nog een akkoord over een schuldregeling te bereiken via de Wet Homologatie Onderhands
Akkoord (WHOA).

Bron: Belastingdienst 22-03-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-803335