Verzoek om teruggaaf of naheffing (gedifferentieerd premiepercentage Whk) beschikbaar

De Belastingdienst heeft het ‘Verzoek om teruggaaf of naheffing (nieuw of te laat
vastgesteld gedifferentieerd premiepercentage Whk)’ gepubliceerd. Met dit formulier
kan een werkgever in twee situaties vragen om een teruggaaf of een naheffing van het
verschil tussen het betaalde en het nieuwe premiebedrag.

Het is mogelijk dat een werkgever in de volgende twee situaties te veel of te weinig
premie Whk heeft betaald:

 • De werkgever heeft te laat een gedifferentieerd premiepercentage Whk gekregen. Te
  laat wil zeggen na 1 januari of, voor starters, nadat de werkgever de eerste aangifte
  heeft gedaan. Het percentage dat de werkgever heeft gekregen, wijkt af van het percentage
  dat de werkgever in de loonheffingen heeft gebruikt.

 • De werkgever heeft op tijd een gedifferentieerd premiepercentage Whk gekregen. De
  werkgever heeft daartegen bezwaar gemaakt en de Belastingdienst heeft het percentage
  daarna bijgesteld.

In deze twee situaties is het mogelijk om met dit formulier de Belastingdienst om
een teruggaaf of een naheffing van het verschil tussen het betaalde en het nieuwe
premiebedrag te vragen. Het is dan niet nodig om correcties te versturen voor de gedifferentieerde
premie Whk. 

Het Verzoek om teruggaaf of naheffing (nieuw of te laat vastgesteld gedifferentieerd
premiepercentage Whk) is te downloaden van de internetsite van de Belastingdienst.

Bron: Forum Salaris, 02-02-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-783966