Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Rechtbank Noord-Holland vindt het opleggen van een betaalverzuimboete niet passend
als de belastingplichtige al duidelijk bereid is om haar fiscale verplichtingen te
voldoen.

Een accountantskantoor dient namens een bv een aangifte omzetbelasting in over het
tweede kwartaal 2022. De bv moet volgens deze aangifte € 138.880 aan omzetbelasting
betalen. Zij voldoet echter slechts € 1.752. Voor het resterende bedrag krijgt zij
een naheffingsaanslag omzetbelasting en een betaalverzuimboete van 3% opgelegd. Vervolgens
gaat de bv in bezwaar en beroep tegen de verzuimboete. Zij stelt dat ze van het accountantskantoor
een onjuiste versie van de btw-aangifte heeft ontvangen. In deze onjuiste versie stond
een te betalen bedrag aan omzetbelasting van € 1.752 vermeld. Deze omstandigheid is
voortgekomen uit een softwarefout. Zodra deze fout is ontdekt, hebben de bv en haar
accountant direct maatregelen getroffen om te voorkomen dat deze situatie zich nogmaals
kan voordoen. Verder wijst de bv erop dat zij al tientallen jaren tijdig haar verschuldigde
omzetbelasting heeft betaald. Daarnaast neemt zij deel aan horizontaal toezicht.

Slechts beperkt verwijtbaar verzuim De rechtbank oordeelt dat inspecteur zijn afwijzing van het bezwaarschrift onvoldoende
heeft gemotiveerd. Wel concludeert de rechtbank dat de fout in het softwaresysteem
van de accountant voor rekening van de bv komt. Er is dus geen sprake van afwezigheid
van alle schuld. In beginsel is de betaalverzuimboete daarom terecht opgelegd. Maar
de rechtbank stelt ook dat de bv slechts een beperkt verwijt valt te maken. Door complicatie
in de zwangerschap van zijn dochter en een brand in het bedrijfspand was het begrijpelijk
dat de bestuurder van de bv de onjuiste versie van de aangifte niet als zodanig had
herkend.

Verzuimboete moet correct gedrag stimuleren Bovendien redeneert de rechtbank dat het opleggen van een verzuimboete is bedoeld
om ondernemers te prikkelen om regelconform gedrag te vertonen. Maar de bv is al volledig
bereid om te voldoen aan haar fiscale verplichtingen. Dit blijkt uit haar betalingsverleden,
haar maatregelen om herhaling van de fout te voorkomen en haar deelname aan het horizontaal
toezicht. Onder zulke omstandigheden schiet het opleggen van een verzuimboete het
beoogde doel ver voorbij. Daarom vermindert de rechtbank de betaalverzuimboete tot
nihil.

Bron: Rb. Noord-Holland 05-03-2024 (gepubl. 05-04-2024).

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-810495