Verzwaring rapportageplicht over duurzaamheid

Grote ondernemingen zullen de komende jaren te maken krijgen met en uitbreiding van
een rapportageplicht op het gebied van duurzaamheid.

Ondernemingen moeten straks uitgebreider rapporteren in het jaarlijkse bestuursverslag
over hun inzet om duurzaamheid te bevorderen. Deze rapportageverplichting zal alleen
grote ondernemingen zoals beurs- en andere vennootschappen, grote banken en verzekeraars
treffen. Accountants zullen de duurzaamheidsrapporteringen beoordelen en moeten daarvoor
aan extra eisen voldoen. Grote beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars
met meer dan 500 medewerkers vallen al vanaf boekjaar 2024 onder de nieuwe rapportageverplichtingen.
Andere grote ondernemingen en beursgenoteerde ondernemingen volgen in de jaren daarna.
Dat staat in een algemene maatregel van bestuur van de minister voor Rechtsbescherming
en een wetsvoorstel van de minister van Financiƫn. De ministerraad heeft daarmee ingestemd.
Met de regelgeving voert de regering een Europese richtlijn uit die de bestaande verplichtingen
uitbreidt.

De rapportageverplichting wordt stap voor stap ingevoerd. Grote beursgenoteerde ondernemingen,
banken en verzekeraars met meer dan 500 medewerkers vallen al vanaf boekjaar 2024
onder de nieuwe rapportageverplichtingen. Andere grote ondernemingen en beursgenoteerde
ondernemingen volgen in de jaren daarna.

De rapportage is bedoeld om inzicht te geven in de impact die een onderneming heeft
op bijvoorbeeld het klimaat, maar ook op de impact van het klimaat op de onderneming.
Accountants zullen eerst een verklaring afgeven met een beperkte mate van zekerheid,
en mogelijk over enkele jaren met een redelijke mate van zekerheid. Accountants en
accountantsorganisaties moeten aan extra eisen voldoen om die verklaringen te mogen
afgeven.

Accountants De wet met regels voor accountants en accountantsorganisaties wordt nu ter advies
voorgelegd aan de Raad van State en wordt later in de Tweede en Eerste Kamer behandeld.
De algemene maatregel van bestuur met de rapportageverplichting wordt eerst naar de
Tweede en Eerste Kamer gestuurd en zal daarna aan de Raad van State worden voorgelegd
voor advies.

Bron: MvF en Min. J&V 07-06-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-832133