Vraag Verklaring Omtrent het Gedrag digitaal aan

Vanaf 22 mei 2024 is het voor iedereen mogelijk om een Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG) digitaal aan te vragen. Het is ook nog steeds mogelijk om een VOG bij de gemeente
aan te vragen.

Werkgevers kunnen de digitale VOG voor hun medewerkers klaarzetten via Justis.nl (https://www.justis.nl/producten/verklaring-omtrent-het-gedrag/werkgevers-en-organisaties). Hiervoor moet de werkgever over eHerkenning (EH2+ en EH3 of hoger) beschikken.
De werkgever heeft altijd de verantwoordelijkheid om de VOG op echtheid en juistheid
te controleren. Ook moet de Berichtenbox bij de medewerker zijn geactiveerd. Dat doet
men door aan te geven dat de screeningsautoriteit Justis een organisatie is waar men
digitale post van wil ontvangen. Ook moet een actueel, werkend e-mailadres worden
opgegeven. Dit zijn eenmalige stappen. Een digitale of papieren VOG via Justis kost
€ 33,85. Een digitale VOG ontvangt men alleen bij een digitale aanvraag. Vraagt men
een VOG aan via de gemeente, dan kan men de VOG niet digitaal ontvangen.

Gratis VOG voor vrijwilligers Vrijwilligers die met kinderen of kwetsbare personen werken, kunnen gratis een VOG
aanvragen. Organisaties die in aanmerking willen komen voor de regeling voor een gratis
VOG, kunnen zich aanmelden via de website https://www.gratisvog.nl. Het CIBG (onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) beoordeelt
of de organisatie aan de voorwaarden voldoet en laat haar dit weten.

Verschillen De digitale VOG bevat grotendeels dezelfde informatie als de papieren VOG. Alleen
het postadres van de aanvrager is weggelaten. De verschillen zitten vooral in de vorm:
de digitale VOG is roze en de papieren VOG is blauw. De zichtbare echtheidskenmerken,
zoals het watermerk, zijn vervangen door onzichtbare, digitale echtheidskenmerken.

Werkgevers Als werkgever is het van belang dat de medewerker vooraf goed wordt geïnformeerd
als de werkgever de VOG digitaal van de medewerker wil ontvangen. De medewerker beslist
altijd zelf over de keuze hoe hij de VOG wenst te ontvangen: op papier of digitaal.
Bovendien is het belangrijk dat de medewerker weet dat een digitale VOG alleen ontvangen
kan worden als de medewerker de Berichtenbox heeft geactiveerd. Het is de verantwoordelijkheid
van de werkgever om VOG’s te controleren op juistheid en echtheid. Na ontvangst van
de digitale VOG voert men een tweeledige controle uit. Eerst moet worden vastgesteld
of de inhoud van de VOG klopt: controleer het opgegeven screeningsprofiel. Daarna
controleert men of de VOG echt is via de validatievoorziening van de Justitiële Informatiedienst:
https://www.validatie.nl. Deze validatievoorziening is een veilige online tool van de overheid, waarmee de
betrouwbaarheid van een digitaal document kan worden vastgesteld. Om fraude te voorkomen
is het noodzakelijk dat men deze tool gebruikt om de authenticiteit van elke ontvangen
digitale VOG vast te stellen.

Planning De mogelijkheid om de VOG digitaal te ontvangen wordt van maart tot en met mei 2024
in fases uitgeroldom er zeker van te zijn dat de systemen goed blijven werken. Dit
betekent dat niet iedereen direct vanaf de introductie gebruik kan maken van een digitale
VOG. Uitrol vindt plaats op basis van het KvK-nummer.

Fase

Start fase

Fase 1: KvK-nummer start met 4, 8, 9

20-3-2024

9-4-2024

Fase 2: KvK-nummer start met 0, 1, 5

10-4-2024

23-4-2024

Fase 3: KvK-nummer start met 2 ,7

24-4-2024

7-5-2024

Fase 4: KvK-nummer start met 3, 6

8-5-2024

21-5-2024

Bron: Justis.nl.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-811776