Wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling tot aanpassing
van het minimumuurloon per 1 januari 2024 gepubliceerd. Het minimumuurloon wordt met
3,73% verhoogd ten opzichte van het uurbedrag dat op 1 juli 2023 gold op basis van
een 36-urige werkweek.

Per 1 januari 2024 treedt de door beide Kamers aangenomen Wet invoering minimumuurloon
in werking. De invoering van het minimumuurloon is een wijziging in de systematiek
van het minimumloon. Vanaf 1 januari 2024 is het verplicht om werknemers per uur minimaal
het wettelijke minimumuurloon te betalen. De invoering van het minimumuurloon betekent
dat er geen vaste minimum dag-, week- en maandlonen meer voorgeschreven worden door
de wet. Per sector kan de omvang van een voltijds dienstverband verschillen (bijvoorbeeld
36, 38 of 40 uur per week).

Het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt per 1 januari
2024:

  • per uur: € 13,27;

  • referentiemaandloon.

Het referentiemaandloon van € 2.069,40 (art. 8 lid 1 onderdeel b WML) dient niet langer
als basis voor het minimumloon waarop de werknemer uit hoofde van een dienstbetrekking
recht heeft. Het referentiemaandloon wordt nog wel gebruikt voor het vaststellen van
de hoogte en de indexatie van diverse uitkeringen.

Minimumjeugdlonen

De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen per 1 januari 2024 zijn:

Leeftijd

Staffeling

Per uur

20 jaar

80%

€ 10,62

19 jaar

60%

€ 7,96

18 jaar

50%

€ 6,64

17 jaar

39,5%

€ 5,24

16 jaar

34,5%

€ 4,58

15 jaar

30%

€ 3,98

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan
in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels,
die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in
de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden de bovenstaande bedragen.
In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van
18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

Leeftijd

Staffelingspercentage

Per uur

20 jaar

61,50%

€ 8,16

19 jaar

52,50%

€ 6,97

18 jaar

45,50%

€ 6,04

Bron: Min. SZW 16-10-2023.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-749856