Wettelijk minimumuurloon per 1 juli 2024

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling tot aanpassing
van het minimumloon per 1 juli 2024 gepubliceerd. Het minimumloon wordt met 3,08%
verhoogd.

Het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig
dienstverband bedraagt per 1 juli 2024:

  • per uur: € 13,68;

  • referentiemaandloon: € 2.133,60.

Het referentiemaandloon (art. 8 lid 1 onderdeel b WML) dient niet langer als basis
voor het minimumloon waarop de werknemer uit hoofde van een dienstbetrekking recht
heeft. Het referentiemaandloon wordt gebruikt voor het vaststellen van de hoogte en
de indexatie van diverse uitkeringen.

Minimumjeugdlonen

De hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen per 1 juli 2024 zijn:

Leeftijd

Staffeling

Per uur

20 jaar

80%

€ 10,94

19 jaar

60%

€ 8,21

18 jaar

50%

€ 6,84

17 jaar

39,5%

€ 5,40

16 jaar

34,5%

€ 4,72

15 jaar

30%

€ 4,10

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan
in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels,
die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in
de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden de bovenstaande bedragen.
In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van
18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

Leeftijd

Staffelingspercentage

Per uur

20 jaar

61,50%

€ 8,41

19 jaar

52,50%

€ 7,18

18 jaar

45,50%

€ 6,22

Bron: Min SZW 17-04-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-819014