Wijziging Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg ter consultatie

Het ministerie van SZW is een internetconsultatie gestart over een wijziging van de
Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

 • De doelgroep wordt verbreed. Gezien de oorsprong van de regeling is de doelgroep beperkt
  tot mensen die hun werk dreigen te verliezen en werkzoekenden. Dit belemmert, zeker
  nu er sprake is van een zeer krappe arbeidsmarkt, de bijdrage die scholing via praktijkleren
  in het mbo in de derde leerweg kan bieden aan het verbeteren van de arbeidsmarktpositie
  van (kwetsbare) werkenden en daarmee de aanpak van tekorten in (maatschappelijke)
  tekortsectoren en een leven lang ontwikkelen. Daarom wordt met deze wijziging van
  de regeling de doelgroep verbreed naar personen die betaald werk verrichten en werkzoekenden.

 • Er wordt voor 2024 overgegaan tot een aanvraagtijdvak in november in plaats van een
  aanvraagtijdvak in juni en een aanvraagtijdvak in december. Dit wordt primair ingegeven
  door de voorgenomen Subsidieregeling groepshulpen kinderopvang.

 • Het subsidieplafond voor 2024 wordt vastgesteld. Met deze wijziging van de regeling
  wordt tevens het subsidieplafond voor het aanvraagtijdvak in november 2024 vastgesteld
  op € 4 miljoen. Eventuele verdere verlenging van de regeling, met tijdvakken in november
  2025 en mogelijk latere jaren, is nog afhankelijk van financiële besluitvorming en
  van het oordeel van de Tweede Kamer.

De internetconsultatie staat open tot en met 8 april 2024.

Bron: Min. SZW 12-03-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-800442