Werkgevers kunnen betaling pensioenpremie uitstellen

De Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, hebben afgesproken dat zij ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen. Het uitstel bij het innen van de pensioenpremies...

Lees verder

Woning is werkzaamheid voor makelaar

Een makelaar die een pand koopt van één van zijn klanten en dit na een paar jaar verkoopt zonder erin te hebben gewoond, moet de verkoopwinst volgens de inspecteur tot zijn resultaat uit overige werkzaamheden rekenen. Een man voert via zijn eenmanszaak het zelfstandig beroep...

Lees verder

CNV wil 30-urige werkweek

De 30-urige werkweek moet op termijn de norm worden in Nederland. Een plan met een groot draagvlak zo blijkt uit een onderzoek van CNV. Het doel van de 30-urige werkweek is minder ziekteverzuim en burn-outs, een betere werk/privé balans, meer tijd voor zorgtaken en het...

Lees verder

Noodpakket voor banen en economie

Het kabinet heeft 17 maart naar eigen zeggen ‘uitzonderlijke economische maatregelen’ genomen. Doel is om naast de gezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen,...

Lees verder

Ook pensioenopbouw bij (tijdelijke) werktijdverkorting

Volgens het Centraal aanspreekpunt pensioenen van de Belastingdienst is het mogelijk om de pensioenopbouw voort te zetten als er een tijdelijke arbeidsduurverkorting wordt toegepast als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus. Vanwege het coronavirus zijn ingrijpende maatregelen getroffen. Deze maatregelen hebben soms tot gevolg...

Lees verder

Toets voor combinatiekorting blijkt minder streng

Wanneer een kind minstens drie dagen per week bij zijn beide co-ouders verblijft, mogen beide co-ouders onder voorwaarden de inkomensafhankelijke combinatiekorting toepassen. Het blijkt dat een co-ouder enige vrijheid heeft om te bepalen op welke dag de week begint voor de driedagentoets. IB-ondernemers en andere...

Lees verder

Uitstel van betaling aan te vragen

Ondernemers of zzp’ers die door het coronavirus betalingsproblemen hebben, kunnen de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunnen zij de voorlopige aanslag aanpassen. Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting kan per brief bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd. In de brief...

Lees verder

Blunderende boekhouder veroorzaakt niet alle schade

Een ondernemer kan fiscale schade lijden als zijn boekhouder of accountant fouten maakt bij het opstellen van de jaarrekening en onjuiste aangiftes indient. Komt een deel van de fiscale schade voort uit beslissingen van de ondernemer zelf? Dan is de boekhouder daarvoor niet aansprakelijk. In...

Lees verder

Nederlandse werknemers weten weinig van pensioen

Veel Nederlandse werknemers zijn niet goed financieel voorbereid op de oude dag. Voor werknemers met een lager inkomen, ligt dit percentage zelfs op 89%. Dat blijkt uit het Onderzoek Financiële Pensioenplanning en Communicatie van Aon. Veel medewerkers geven aan nog niet of onvoldoende bezig te...

Lees verder

Eén levert perceel, ander bouwrecht = bouwterrein

Als iemand van de ene btw-ondernemer een onbebouwd perceel koopt en van een andere ondernemer een bouwrecht, is sprake van een met btw-belaste levering van een bouwterrein. Een man heeft de mede-eigendom van een perceel. Gedurende ruim vier jaar verhuurt hij dat perceel aan een...

Lees verder