Internetconsultatie knellende wetten en regels

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is, op verzoek van de Tweede Kamer, een internetconsultatie gestart over de negatieve effecten van wetten en regels op mensen. Deze inventarisatie wil men gebruiken om de wetten en regels te verbeteren. De Tweede Kamer heeft het kabinet...

Lees verder

Toegang tot aangifteportaal Belastingdienst moet gratis zijn

Sinds 2020 kunnen inhoudingsplichtigen aangiften loonheffing bij de Belastingdienst alleen met behulp van eHerkenning indienen. Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat de wettelijke grondslag hiervoor ontbreekt. Een naheffingsaanslag loonheffing vanwege het niet indienen van een aangifte loonheffing heeft de rechtbank daarom vernietigd. Een bv is verplicht...

Lees verder

Pas 100% renteaftrek na verdeling echtelijke woning

Na een echtscheiding verkrijgt de achterblijvende ex-partner pas de volledige economische eigendom van de echtelijke woning als de andere ex-partner geen belang meer heeft bij de waardeontwikkeling van de woning. Tot die tijd is het mogelijk dat een deel van de hypotheekrente voor beide ex-partners...

Lees verder

Nieuwe kansen met de Brexit Adjustment Reserve

De Europese Unie heeft een eenmalige steunregeling, de Brexit Adjustment Reserve, in het leven geroepen voor bedrijven en sectoren die hard zijn geraakt door de Brexit, zoals exporteurs en vissers. Voor Nederlandse ondernemers en vissers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Brexit...

Lees verder

Meer dan normaal vermogensbeheer nodig voor toepassing BOR

Ook al verricht een vennootschap verscheidene activiteiten, dat vormt nog geen garantie dat zij voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling een materiële onderneming drijft. Een weduwe houdt aandelen in een vennootschap die wijlen haar man heeft opgericht. Wanneer de weduwe overlijdt, wil haar dochter en...

Lees verder

Geen kilometeradministratie, geen BPM-vrijstelling

Verleent de inspecteur de BPM-vrijstelling voor ondernemers ook al geeft de ondernemer aan dat hij geen kilometeradministratie bijhoudt? Hof Den Bosch oordeelt dat zelfs in die situatie de Belastingdienst die vergunning mag intrekken. Een dga dient op 16 december 2012 een aanvraag vergunning vrijstelling BPM...

Lees verder

Deels toch terugwerkende kracht sectorindeling

De Belastingdienst heeft via het Forum Salarisadministrateurs laten weten dat werkgevers die een verzoek hebben ingediend om de sectorindeling met terugwerkende kracht te wijzigen en teveel betaalde premies terug te krijgen daarvoor in aanmerking komen als het verzoek voor een bepaalde datum is gedaan. Aanleiding...

Lees verder

Wijziging STAP-budgetregeling: betere aansluiting op praktijk

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de subsidieregeling STAP-budget aangepast zodat deze beter aansluit op de praktijk. De wijzigingen worden zoveel mogelijk doorgevoerd voordat het eerste tijdvak voor aanvragen van subsidie wordt opengesteld op 1 maart 2022. Subsidie kan worden aangevraagd via een...

Lees verder

VSO met curator verhindert bestuurdersaansprakelijkheid

Een bestuurder sluit met de curator een vaststellingsovereenkomst om aansprakelijkstelling wegens onbehoorlijk bestuur te voorkomen. In dat geval mag de ontvanger van de belastingen die bestuurder niet aansprakelijk stellen. Een man is in 2013 de statutair bestuurder van twee bv’s, die diverse naheffingsaanslagen loonheffingen onbetaald...

Lees verder

Bijtelling privégebruik bestelauto

Hof Den Haag is van mening dat een man niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bestelauto naar aard en inrichting uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. Bijtelling voor het privégebruik is ten onrechte achterwege gebleven en de door de man betaalde eigen bijdrage...

Lees verder