Handboek Loonheffingen 2022, uitgave juli beschikbaar

Er is een nieuwe uitgave van het ‘Handboek Loonheffingen 2022’ gepubliceerd. In deze editie van juli zijn de wijzigingen tot en met juni 2022 verwerkt. In deze versie zijn onder meer de volgende wijzigingen meegenomen:Onderdeel 1.3.1: verduidelijking van de Opgaaf uitbetaalde bedragen aan een derde...

Lees verder

Vijf jaar goede trouw nodig voor schuldsanering

Om in aanmerking te komen voor de schuldsaneringsregeling moet de verzoeker in de voorafgaande vijf jaar te goeder trouw zijn geweest en moet hij de uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen naar behoren nakomen. Een man verzoekt Rechtbank Rotterdam om de schuldsaneringsregeling toe te passen vanwege...

Lees verder

Bij goederengemeenschap blijft apart schenken mogelijk

Een schenking door een in gemeenschap van goederen gehuwde persoon is niet automatisch voor de helft toe te rekenen aan zijn echtgenoot. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft dat bevestigd. Een vader schenkt op 27 juni 2001 € 3.861.875 aan zijn dochter door dit bedrag van zijn Zwitserse bankrekening te...

Lees verder

Wetsvoorstel maatschappelijke bv in 2023

In de beantwoording van Kamervragen laat minister Adriaansens (EZK) weten dat het wetsvoorstel voor de maatschappelijke bv (BVm) eind dit jaar, mogelijk pas begin 2023 in consultatie wordt gegeven. Dit betekent dat het wetsvoorstel niet eerder dan in de loop van 2023 voor behandeling naar...

Lees verder

Verlopen beschikking 30%-regeling is niet te verlengen

Wil een ingekomen werknemer dat de 30%-regeling langer geldt dan volgt uit de daarbij behorende beschikking van de fiscus? Dan moet hij tijdig in bezwaar gaan tegen die beschikking. Een werkafspraakhouder verzoekt de Belastingdienst namens een ingekomen werknemer en een bedrijf om toepassing van de...

Lees verder

Na overmachtssituatie blijft te late aanvraag NOW-3 te laat

De minister van Sociale Zaken mag een te laat verzoek om inkomensondersteuning op grond van de NOW-3 weigeren. Dat geldt ook als de werkgever een beroep doet op een overmachtssituatie en die situatie vóór 14 maart 2021 al voorbij was. Een stichting die een veerdienst exploiteert,...

Lees verder

Vondst groot contant bedrag in woning wijst op witwassen

Treft de FIOD in een kluis en in de woning van particulieren tienduizenden euro’s in contanten aan? Dan wijst deze omstandigheid erop dat deze particulieren geld witwassen. Een vrouw brengt een bezoek aan de bank waar zij een kluis huurt. Zij geeft aan de bezittingen...

Lees verder

Langer tijd voor verwerken inschrijvingen in UBO-register

Volgens het FD heeft Financiën de invoering van het UBO-register uitgesteld tot 1 januari 2023. Dit heeft het ministerie aan de belangenverenigingen laten weten. Het lukt de Kamer van Koophandel niet om voor 1 september de achterstanden weg te werken. Bij financiële instellingen, waaronder betaalbedrijven, was...

Lees verder

Mogelijke onterving stiefkinderen rechtvaardigt geen dwaling

Twee partners met ieder kinderen uit een eerder huwelijk benoemen elkaars kinderen als mede-erfgenamen. Na het overlijden van de ene partner onterft de overgebleven partner zijn stiefkinderen. In beginsel kunnen die stiefkinderen dan niet vorderen dat de nalatenschap van hun eigen ouder alleen aan henzelf...

Lees verder