Loonafspraken zijn terug op niveau voor corona

Volgen AWVN zijn de loonafspraken in maart met een gemiddelde van 3,1% gestegen. Daarmee zijn de loonafspraken terug op het niveau van vlak voor het uitbreken van de coronacrisis. Met dit maandgemiddelde wordt de opwaartse trend in cao-afspraken voortgezet en kruipt het jaargemiddelde richting de...

Lees verder

Wetsvoorstel digitale weerbaarheid bedrijven

Het kabinet wil het Nederlandse bedrijfsleven digitaal weerbaarder maken. De overheid gaat hiervoor specifieke informatie over cyberdreigingen, -kwetsbaarheden en -incidenten delen met individuele bedrijven in Nederland. De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel bevordering digitale weerbaarheid bedrijven om deze informatie- en adviestaak in te richten....

Lees verder

Maak parkeervak bij oplaadpunt vrij na laden

Nadat een elektrische auto aan een laadpaal is opgeladen, doet de bestuurder er goed aan de auto te verwijderen van het gereserveerde parkeervak. Als de auto langdurig met een volle batterij bij een laadpunt staat, kan de gemeente een sanctie opleggen. Een parkeerambtenaar in Noordwijk...

Lees verder

Internetconsultatie coronabelastingschulden

Het kabinet wil met de internetconsultatie inzicht krijgen in de mogelijke knelpunten bij de aflossing van coronabelastingschulden van het bedrijfsleven. Aanleiding is motie Mulder die op 26 januari 2022 is aangenomen in de Tweede Kamer. In deze motie wordt de regering verzocht om te overleggen...

Lees verder

Vergrijpboete vergt overtuigend bewijs Belastingdienst

De Hoge Raad heeft bepaald dat de inspecteur pas een vergrijpboete mag opleggen als hij overtuigend aantoont dat de belastingplichtige dat vergrijp heeft begaan. De Belastingdienst legt een bv een vergrijpboete op vanwege haar schuld aan het te weinig betalen van een aanslagbelasting. Hof Den...

Lees verder

Boekverlies uit korte VOF met bv is inderdaad aftrekbaar

Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigt dat iemand voor korte tijd een VOF met zijn eigen bv kan aangaan en daarbij een boekverlies op zijn woning lijdt zonder dat sprake is van fraus legis. Op 1 januari 2009 begint een vrouw een eenmanszaak, die zij op 1 juli...

Lees verder

Pakkans bij schijnzelfstandigheid is klein

Uit het rapport Focus op handhaving Belastingdienst van de Algemene Rekenkamer blijk dat de Belastingdienst steeds minder corrigeert bij de inhuur van zelfstandigen. De pakkans op schijnzelfstandigheid is daardoor laag. In 2016 is de Wet DBA van kracht geworden die stevigere handhaving ook bij opdrachtgevers...

Lees verder

Door bv aan derden verhuurd pand geen tbs-inkomen

Is een dga eigenaar van een pand? Maar staat zijn bv op de huurnota’s als verhuurder? Dan is de bv te beschouwen als een soort bemiddelaar. Het pand behoort voor de dga tot zijn box 3-inkomen en is geen tbs-inkomen. In 2009 koopt een dga...

Lees verder

Subsidie voor alternatieve markten

Ondernemers die actief zijn in de Oekraïne of Rusland en die getroffen zijn door de handelsbeperkingen, kunnen een beroep doen op de subsidie Support International Business (SIB) Alternatieve markten Oekraïne en Rusland. Nederlandse MKB-ondernemingen die aannemelijk kunnen maken dat zij sinds 24 februari 2022 omzetverlies...

Lees verder

Pas tijdig het testament aan!

Het opnieuw in het huwelijk treden is een goed moment om te kijken of een aanpassing van het testament is gewenst. Zolang een erflater zijn testament namelijk niet aanpast, blijft de oude inhoud in principe gelden. Een getrouwde man stelt in 2006 zijn testament op,...

Lees verder