Gemeente kent Tozo-krediet terecht toe aan dga

Hoewel een dga ten behoeve van zijn bv krediet op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers kan aanvragen, komt het krediet op zijn naam te staan. Een man dient een aanvraag in voor bedrijfskrediet op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Dit...

Lees verder

Geen verzekeringsplicht dankzij grote vrijheid in werk

Een arbeidskracht die zeer vrij is in het uitoefenen van zijn werkzaamheden, is vermoedelijk niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Een vrouw heeft een klein administratiekantoor gehad. In dat kader verricht zij werkzaamheden voor verschillende ondernemers. Een van deze ondernemers is een VOF die op...

Lees verder

Verzuimboete voor bv redt dga niet van strafvervolging

In principe is een dga strafrechtelijk te vervolgen voor dezelfde strafbare feiten waarvoor zijn bv een verzuimboete heeft gekregen, zo blijkt uit een arrest van de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft strafvervolging ingesteld tegen de bestuurder en enig aandeelhouder van een bv. Het...

Lees verder

Geen tussentijdse verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Staatssecretaris Van Rij heeft in de beantwoording van Kamervragen laten weten dat de onbelaste reiskostenvergoeding om uitvoeringstechnische redenen niet gedurende het jaar kan worden verhoogd. Het kabinet heeft er daarom voor gekozen om te kijken naar maatregelen die wél op korte termijn mogelijk zijn en...

Lees verder

Dien vóór 1 april 2022 suppletie aangifte btw in

Een ondernemer die bij het indienen van zijn aangiften omzetbelasting in 2021 fouten heeft gemaakt en meer dan € 1.000 omzetbelasting moet afdragen over 2021, moet een suppletie indienen. Doet hij dat vóór 1 april 2022, dan is hij geen belastingrente verschuldigd. Ondernemers kunnen de omzet op...

Lees verder

Volgens Van Rij is er een wettelijke basis voor eHerkenning

Onlangs oordeelde Rechtbank Gelderland dat er geen wettelijke basis is om een inhoudingsplichtige te verplichten zijn aangiften loonheffing met eHerkenning bij de Belastingdienst in te dienen. Staatssecretaris Van Rij laat weten dat die wettelijke basis voor het gebruik van eHerkenning er volgens het kabinet wel...

Lees verder

Ook onjuiste bedrijfsomschrijving in TVL Q4 2020 corrigeren

Volgens het College van Beroep voor het Bedrijfsleven is bij het opstellen van de TVL Q4 2020 onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de ondernemers die vanwege een onjuiste SBI-code dan wel een onjuiste bedrijfsomschrijving niet voor subsidie in aanmerking komen. Volgens een bv...

Lees verder

Naam ontvanger van periodieke gift moet op kwitantie staan

Een kwitantie voor de ontvangst van een contante gift moet in principe de naam van de ontvanger van het bedrag vermelden. Anders telt het niet als bewijs dat een periodieke schenking heeft plaatsgevonden. Een man heeft in zijn aangifte IB/PVV 2014 € 1.500 aan periodieke...

Lees verder

Rechter weigert laat stuk met nieuwe gronden

Wie tijdens een beroepsprocedure te laat is met het indienen van een document met nieuwe beroepsgronden, riskeert dat de belastingrechter dat stuk buiten beschouwing laat. De eigenaar van een onroerende zaak gaat in bezwaar tegen aanslagen rioolrecht en afvalstoffenheffing. Nadat de gemeente zijn bezwaarschriften afwijst,...

Lees verder

Als bv contractpartij is, is aandeelhouder geen IB-ondernemer

Een aandeelhouder zoekt cliënten voor zijn bv en die bv is steeds de contractpartij. In beginsel zal de aandeelhouder onder zulke omstandigheden geen IB-ondernemer zijn. Een man die zijn beroep omschrijft als rentmeester geeft op 27 december 2011 bij de Kamer van Koophandel op dat hij...

Lees verder