Oude ondernemersportaal vervalt

Belastingdienst verwachten. Vanaf 2022 vervangt Mijn Belastingdienst Zakelijk het oude ondernemersportaal. In de brief doet de Belastingdienst suggesties aan deze groep van 280.000 ondernemers om zich daarop voor te bereiden. De Belastingdienst weet van de ruim 280.000 ondernemingen dat ze nog altijd het oude portaal...

Lees verder

Besturende belastingadviseur bepaalt vestigingsplaats bv

De formele bestuurder van een bv is gevestigd in Singapore. De belastingadviseur van de bv neemt in feite in Nederland de beslissingen. In dat geval is de bv toch gevestigd in Nederland. Dat brengt weer mee dat mogelijk dividendbelasting is verschuldigd op uitgekeerd dividend. Een...

Lees verder

Geen gerichte vrijstelling voor gezonde maaltijd

Rechtbank Den Haag oordeelt dat het verstrekken van een gezonde maaltijd door de werkgever niet als een Arbovoorziening kwalificeert. Voor deze verstrekking geldt dus geen gerichte vrijstelling in de loonbelasting. Een bv die is gespecialiseerd in de ontwikkeling en verkoop van cressen, heeft voor haar...

Lees verder

SEBA aangepast vanwege langere levertijden

Omdat de levertijden van de meeste elektrische bedrijfsauto’s door productieproblemen vertraging oplopen is de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA) door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangepast. Om uitbetaling van de subsidie aan te vragen, moet de bedrijfsauto in 2021 nu binnen zeven maanden worden geleverd...

Lees verder

Derde tijdvak Tijdelijke subsidieregeling NL leert door open

Uit de aanvragen in de eerste twee tijdvakken blijkt dat de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door voorziet in een grote behoefte. De al eerder aangekondigde derde aanvraagperiode wordt opengesteld en loopt van 1 september 2021, 9.00 uur tot en met 8 september 2021, 17.00 uur....

Lees verder

Fiscus hoeft niet alle bekende gegevens te noemen

Wanneer de inspecteur een informatiebeschikking oplegt, hoeft hij daarbij niet te vermelden over welke gegevens hij al beschikt. De FIOD laat de Belastingdienst weten dat een vrouw beschikt over Belgische bankrekeningen. De inspecteur vraagt haar vervolgens om hem informatie te verstrekken over buitenlandse bankrekeningen die...

Lees verder

Goedkeuringen OVB voor starters op de woningmarkt

Financiën heeft in een besluit een tweetal goedkeuringen ten aanzien van de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2% overdrachtsbelasting gepubliceerd. Woningeigenaren die na 1 januari 2021 maar voor 8 juli 2021 (datum inwerking treden besluit) in een situatie zitten waarvoor de goedkeuringen zijn afgegeven,...

Lees verder

Ondernemer moet detailgegevens bestellingen bewaren

Detailgegevens over bestellingen hoeft een ondernemer niet te bewaren als de administratie voldoende andere gegevens bevat die een afdoende controle binnen een redelijke termijn van de verantwoorde omzet in geld mogelijk maken. Bij gebreke van dergelijke andere gegevens moet de ondernemer de detailgegevens van bestellingen...

Lees verder

Bezwaar tegen een beslissing TVL

Een ondernemer die TVL aanvraagt en het niet eens is met de hoogte van defintieve subsidie of een afwijzing door RVO, kan tegen dat besluit bezwaar aantekenen. Inmiddels heeft RVO bijna 10.000 bezwaarschriften ontvangen vanwege besluiten over TVL. Tegen de in totaal 319.000 TVL-besluiten is...

Lees verder

Werkgever moet meewerken aan 30%-regeling

Een extraterritoriale werknemer kan de 30%-regeling niet toepassen in de inkomstenbelasting als zijn werkgever zijn loon niet aanwijst als eindheffingsloon. Een man met de Deense nationaliteit is van 1 januari 2015 tot en met 31 maart 2015 in loondienst bij een bv in Nederland. Vanaf...

Lees verder