Subsidieregeling voor energieadvies mkb tijdelijk stopgezet

Het kabinet sluit tijdelijk de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). In de afgelopen twee maanden ontving RVO steeds meer signalen van oneigenlijk gebruik van de regeling door enkele energie-adviseurs en deur-aan-deurverkopers. Ondernemers die al kosten voor advies en ondersteuning voor verduurzamingsmaatregelen hebben gemaakt, kunnen subsidie blijven...

Lees verder

Wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ aangenomen door Tweede Kamer

Werknemers krijgen meer zeggenschap bij de keuze tussen werk op kantoor of thuis. Daarnaast krijgen werkgevers meer mogelijkheden tot maatwerk bij de invulling van hybride werken die past bij de organisatie. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel 'Werken waar je wilt' aangenomen.Door deze wijziging kan...

Lees verder

Proceskostenvergoeding ondanks nieuwe rechtsontwikkeling

Is een belanghebbende naar aanleiding van een nieuwe rechtsontwikkeling in beroep gegaan tegen belasting die hij zelf heeft afgedragen? Dan heeft hij volgens de Hoge Raad recht op een proceskostenvergoeding als zijn beroep gegrond is. Een bv voldoet op aangifte BPM vanwege de registratie van...

Lees verder

Arbeidsongeschikte kan geen ondernemingsverlies aftrekken

Ook iemand die tijdelijk volledig arbeidsongeschikt is, moet met zijn onderneming op een gegeven moment omzet hebben. Anders is geen sprake van een bron van inkomen. Een man geeft vanaf 2009 in zijn aangifte winst uit onderneming op. Vanaf 2012 drijft hij een onderneming onder...

Lees verder

Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt naar de Tweede Kamer

Zoals eerder aangekondigd heeft minister Van Gennip voor het zomerreces de Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet wil dat oproepcontracten, zoals het nulurencontract verdwijnen en vervangen worden door basiscontracten. Bij de hervorming van de arbeidsmarkt wordt gezocht naar een goede balans tussen...

Lees verder

Onderbouw tbs-verlies met bankafschriften

De inspecteur vraagt een dga per informatiebeschikking om bankafschriften die inzicht geven in het verloop van zijn rekening-courantvordering. Als de dga niet aan die informatieverplichting voldoet, zal de fiscus in principe geen afwaardering van de vordering toestaan. Een man bezit alle aandelen in een holding...

Lees verder

Verleng (verlopen) modelovereenkomsten

De Belastingdienst meldt op haar site dat verlopen modelovereenkomsten zullen worden verwijderd. Opdrachtgevers die een overeenkomst willen blijven gebruiken, kunnen verlenging aanvragen. De goedkeuring voor veel modelovereenkomsten voor het werken met een opdrachtnemer buiten loondienst is verlopen of verloopt binnenkort. Als de goedkeuring is verlopen...

Lees verder

Geen naheffing over verzwegen, wellicht vrijgestelde omzet

Zelfs als een ondernemer inkomen heeft verzwegen, mag de inspecteur pas btw naheffen als hij aannemelijk maakt dat het verzwegen inkomen is behaald met een btw-belaste activiteit. Een man staat van 21 januari 2013 tot medio 2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) als ondernemer...

Lees verder