Geen correcte rittenregistratie? Naheffing plus boete!

Een werknemer die beschikte over een auto van de zaak en een verklaring geen privégebruik auto, kreeg een naheffing loonheffing plus boete omdat zijn rittenregistratie niet aan de eisen voldeed. In 2018 werd aan de werknemer, door zijn werkgever, een auto van de zaak ter...

Lees verder

Stelsel werkelijk rendement uitgesteld tot 2026

Staatssecretaris Van Rij heeft in een Kamerbrief de stand van zaken ten aanzien van box 3 toegelicht. Op basis van een onderzoek wordt het stelsel op basis van het werkelijk rendement pas in 2026 ingevoerd. Tot die tijd blijft de huidige regeling gelden. Het rechtsherstel...

Lees verder

Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023 bekend

Uit de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2023 blijkt volgens UWV het gemiddelde premiepercentage voor de WGA in 2023 stijgt en dat voor de Ziektewet daalt. Het gemiddelde premiepercentage voor de WGA 2023 stijgt ten opzichte van 2022 van 0,84% naar 0,87%. Dit komt...

Lees verder

Niet-bezwaarmakers box 3-heffing niet gecompenseerd

Volgens ingewijden is er in de begroting voor 2023 geen geld vrijgemaakt voor compensatie voor mensen die geen bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3-heffing over de jaren 2017-2020. Dat bevestigen Haagse bronnen aan RTL Nieuws en FD. In mei oordeelde de Hoge Raad al...

Lees verder

Beveiliging in woning bedreigde werknemer is loon

Zowel onder de werkkostenregeling als onder het overgangsrecht is het vergoeden van beveiligingsmaatregelen in de woning van een werknemer in beginsel belast. Naast dga van een bv is een man vennoot van een vennootschap die een accountantskantoor drijft. Hij ontvangt in 2010 bedreigingen van een...

Lees verder

Arbeidsongeschiktheidsuitkering slachtoffer brand belast

De arbeidsongeschiktheidsuitkering die een slachtoffers van de nieuwjaarsbrand van 1 januari 2001 ontvangt is niet altijd onbelast. Een slachtoffer van de nieuwjaarsbrand op 1 januari 2001 ontvangt een uitkering uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die uitkering wordt niet tot zijn box 1-inkomen gerekend. Deze situatie doet zich ook voor bij...

Lees verder

Rekening lastenverlichting voor vermogenden en bedrijven

De coalitiepartijen hopen de pijn van de gierende inflatie en de onvrede daarover in de samenleving met een koopkrachtpakket van € 16 miljard tegen te gaan. Het minimumloon gaat fors omhoog en ook de toeslagen gaan omhoog. De inkomstenbelasting gaat omlaag. Vermogenden en bedrijven gaan meer...

Lees verder

Minder verliesverrekening FE door afschrijving goodwill

Vindt binnen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting een juridische fusie plaats? Dan zal het verkrijgende lichaam moeten afschrijven over de goodwill. Mogelijk is daardoor minder winst te verrekenen met een voorvoegingsverlies. Een holding heeft verschillende dochtervennootschappen, waarvan sommigen met de holding zijn gevoegd in...

Lees verder

Naheffingsaanslagen btw onterechte verzonden

De Belastingdienst laat weten dat niet alle btw-aangiften over het tweede kwartaal 2022 of over juni 2022 op tijd zijn verwerkt. Daardoor hebben ondernemers mogelijk ten onrechte een naheffingsaanslag over dat betreffende tijdvak ontvangen. De Belastingdienst moet de btw-aangiften nu handmatig verwerken en verwacht hiervoor...

Lees verder

Websites met voorgestelde wijzigingen pensioenstelsel

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de website Onsnieuwepensioen.nl gelanceerd waarop Nederlanders informatie kunnen vinden over de wijzigingen die in het pensioenstelsel worden aangebracht. De wijzigingen gaan naar verwachting per 1 januari 2023 in. Op de website www.onsnieuwepensioen.nl is informatie op hoofdlijnen te vinden...

Lees verder