Binnenkort geen acceptgiro’s meer van de Belastingdienst

De papieren acceptgiro stopt per 1 juni 2023. De Belastingdienst stopt daarom binnenkort met het versturen papieren acceptgiro’s bij belastingaanslagen of beschikkingen. De producteigenaar van de acceptgiro heeft besloten per 1 juni 2023 te stoppen met het aanbieden en ondersteunen van de papieren acceptgiro. De Belastingdienst stopt...

Lees verder

Verwachte maatregelen rond de auto en het milieu

Naar verwachting presenteert het kabinet op Prinsjesdag in het Pakket Belastingplan 2023 een wijziging in de BPM en verschillende voorstellen met betrekking tot de energiebelastingen. Vervallen van BPM-vrijstelling bestelauto’s voor ondernemersHet kabinet wil deze vrijstelling van BPM (bij meer dan 10% zakelijk gebruik) met betrekking...

Lees verder

Bereken eerst belastingkorting, dan pas heffingskorting

Heeft iemand zijn verlies uit aanmerkelijk belang omgezet in een belastingkorting? Dan moet de verrekening van de belastingkorting plaatsvinden voordat de berekening van de heffingskorting aan de beurt is. Een 100%-aandeelhouder van een bv lijdt bij de opheffing van deze bv een verlies uit aanmerkelijk...

Lees verder

Omkering bewijslast geldt niet voor hele naheffingsaanslag

De Belastingdienst legt een bedrijf een naheffingsaanslag op. Het bedrijf voldoet niet aan een onherroepelijk geworden informatiebeschikking met betrekking tot een deel van de naheffingsperiode. In dat geval geldt de omkering van de bewijslast alleen voor de naheffingsaanslag voor zover deze ziet op dezelfde periode...

Lees verder

Inzicht in te betalen en ontvangen bedragen IB en Zvw

Sinds kort is het overzicht ‘betalen en ontvangen’ beschikbaar op de internetsite van de Belastingdienst. Ondernemers en burgers kunnen daarin zelf nakijken welke bedragen aan inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet zij nog ontvangen of moeten betalen. Naast de te betalen en ontvangen bedragen is in het overzicht...

Lees verder

Lagere waarde per punt voor WOZ- en Bpm-zaken discriminatoir

De Hoge Raad vindt het onderscheid dat het Besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht maakt voor de proceskostenvergoeding tussen WOZ-zaken en Bpm-zaken enerzijds en overige zaken anderzijds discriminerend is. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in een Bpm-zaak het hoger beroep gegrond verklaard. Daarbij heeft het hof de proceskostenvergoeding gebaseerd op...

Lees verder

Toepassen anoniementarief en vertraagde afgifte BSN

Omdat de doorlooptijd van de afgifte van nieuwe burgerservicenummers (BSN’s) bij gemeenten langer is dan gebruikelijk, versoepelt de Belastingdienst de toepassing van het anoniementarief. Normaal gesproken moet een nieuwe werknemer uiterlijk op de 1e werkdag bepaalde gegevens aan de werkgever verstrekken, zoals het BSN. Krijgt...

Lees verder

Aflossingstermijn coronabelastingschulden soms naar zeven jaar

Staatsecretaris Van Rij heeft de Tweede Kamer in een brief laten weten dat het kabinet de aflossingstermijn van de coronabelastingschuld verlengt van vijf naar zeven jaar voor in de kern gezonde ondernemingen met een schuld van meer dan € 10.000. Volgens het kabinet is de nood...

Lees verder

Bij laadpaal staan na opladen accu is parkeren

Laat de bestuurder van een hybride of elektrische auto deze auto staan bij een laadpaal nadat de accu is opgeladen? Ook dan is hij parkeerbelasting verschuldigd. De bestuurder van een hybride auto parkeert zijn auto op een parkeerplaats met een oplaadpunt. Hij laat na parkeerbelasting...

Lees verder

Verwachte wijzigingen in de loonheffingen en rond vastgoed

Naar verwachting zijn diverse maatregelen in het pakket Belastingplan 2023 van belang voor werkgevers. Deze maatregelen, waaronder een paar die zien op het gebruikelijk loon, komen hier beknopt aan de orde. Hoger gebruikelijk loonHet gebruikelijk loon van een dga is minimaal het hoogste van drie...

Lees verder