Arbeidsongeschikte kan geen ondernemingsverlies aftrekken

Ook iemand die tijdelijk volledig arbeidsongeschikt is, moet met zijn onderneming op een gegeven moment omzet hebben. Anders is geen sprake van een bron van inkomen. Een man geeft vanaf 2009 in zijn aangifte winst uit onderneming op. Vanaf 2012 drijft hij een onderneming onder...

Lees verder

Proceskostenvergoeding ondanks nieuwe rechtsontwikkeling

Is een belanghebbende naar aanleiding van een nieuwe rechtsontwikkeling in beroep gegaan tegen belasting die hij zelf heeft afgedragen? Dan heeft hij volgens de Hoge Raad recht op een proceskostenvergoeding als zijn beroep gegrond is. Een bv voldoet op aangifte BPM vanwege de registratie van...

Lees verder

Onderbouw tbs-verlies met bankafschriften

De inspecteur vraagt een dga per informatiebeschikking om bankafschriften die inzicht geven in het verloop van zijn rekening-courantvordering. Als de dga niet aan die informatieverplichting voldoet, zal de fiscus in principe geen afwaardering van de vordering toestaan. Een man bezit alle aandelen in een holding...

Lees verder

Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt naar de Tweede Kamer

Zoals eerder aangekondigd heeft minister Van Gennip voor het zomerreces de Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet wil dat oproepcontracten, zoals het nulurencontract verdwijnen en vervangen worden door basiscontracten. Bij de hervorming van de arbeidsmarkt wordt gezocht naar een goede balans tussen...

Lees verder

Verleng (verlopen) modelovereenkomsten

De Belastingdienst meldt op haar site dat verlopen modelovereenkomsten zullen worden verwijderd. Opdrachtgevers die een overeenkomst willen blijven gebruiken, kunnen verlenging aanvragen. De goedkeuring voor veel modelovereenkomsten voor het werken met een opdrachtnemer buiten loondienst is verlopen of verloopt binnenkort. Als de goedkeuring is verlopen...

Lees verder

Geen naheffing over verzwegen, wellicht vrijgestelde omzet

Zelfs als een ondernemer inkomen heeft verzwegen, mag de inspecteur pas btw naheffen als hij aannemelijk maakt dat het verzwegen inkomen is behaald met een btw-belaste activiteit. Een man staat van 21 januari 2013 tot medio 2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) als ondernemer...

Lees verder

Nieuwe pensioenwet vergroot mogelijkheden pensioen zzp’er

Volgens staatssecretaris Van Rij wordt met de Wet toekomst pensioenen de ruimte vergroot om in de derde pijler fiscaal gefaciliteerd een oudedagsvoorziening op te bouwen. Dit blijkt uit de beantwoording van Kamervragen over het ‘dreigend belastingdrama voor zzp’ers’. Onderdeel van het Belastingplan 2023 is de...

Lees verder

Vanaf 2030 per kilometer betalen

Als het aan het kabinet ligt betalen autobezitters vanaf 2030 niet meer voor autobezit, maar voor autogebruik. Het kabinet heeft een eerste uitwerking vastgesteld die moet uitmonden in betalen voor het gebruik van een auto in 2030. In het Coalitieakkoord is afgesproken dat de motorrijtuigenbelasting...

Lees verder

Soepelere aflossingsregeling coronabelastingschulden

Uit overleg met ondernemers en brancheorganisaties zijn een aantal scenario’s voortgekomen die ondernemers wat meer flexibiliteit bieden bij het aflossen van de coronabelastingschuld. Het kabinet wil de bestaande betalingsregeling op een aantal punten versoepelen voor bedrijven die tijdens corona een belastingschuld hebben opgebouwd. Het kabinet...

Lees verder

Inspecteur moet IB-aangifte van participant film controleren

In beginsel moet de inspecteur een aangifte inkomstenbelasting goed controleren als daarin een verlies uit een participatie in een filmfonds is opgegeven. Als deze controle achterwege plaatsvindt, is de kans groot dat navorderen niet is toegestaan bij gebrek aan een nieuw feit. Een man participeert...

Lees verder