Ex-firmant blijft aansprakelijk voor belastingschulden VOF

Na uittreden van een firmant uit een VOF blijft hij aansprakelijk voor de belastingschulden die zijn ontstaan in de periode waarin hij firmant is geweest. Voor de aansprakelijkstelling voor de bijkomende kosten op de belastingaanslag moet de ontvanger aantonen dat de voormalig firmant iets valt...

Lees verder

Lever werkelijke omzet aan voor TVL

Ondernemers die de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 1 2020, Q4 2020 en Q1 2021 hebben aangevraagd maar de werkelijke omzet nog niet hebben doorgegeven, krijgen daarvoor nog een laatste kans. De werkelijke omzet moet voor 10 juni 2022 bij RVO binnen zijn. Voor TVL Q2...

Lees verder

Toch LKV oudere werknemer vanwege softwarefout

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in twee uitspraken het loonkostenvoordeel oudere werknemer voor het jaar 2018 toegekend, omdat door een fout in de salarissoftware niet aan alle vereisten was voldaan. In 2018 is ter vervanging van de premiekorting in de loonbelasting de Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) ingegaan....

Lees verder

Niet-erkend kind erfrechtelijk gelijk aan biologisch kind

De erfbelasting kent een eigen definitie van het begrip kind. Voor de erfbelasting hoeft daarom geen sprake te zijn van een juridisch kind. Een erfrechtelijke verkrijging door een biologisch, maar niet-juridisch kind valt ook onder het lage tarief erfbelasting en het kind heeft recht op...

Lees verder

Verlenging tijdelijke vrijstelling tewerkstellingsvergunningsplicht

Voor Oekraïense vluchtelingen die in Nederland willen werken en die onder de EU Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen, geldt sinds 1 april 2022 dat zij gedurende een overgangsperiode niet verplicht zijn om over een tewerkstellingsvergunning te beschikken. Deze overgangsperiode, die 31 mei 2022 eindigt, is verlengd...

Lees verder

Zonder eigendom woning geen renteaftrek bij scheiding

Ook bij toepassing van de eigenwoningregeling bij echtscheiding geldt dat de hypotheekrente alleen aftrekbaar is bij eigendom van de woning. Een echtpaar is tot 21 november 2014 buiten iedere gemeenschap van goederen gehuwd. De echtelijke woning is van de vrouw. In 2013 dient de man een...

Lees verder

Sinds 28 mei 2022 nieuwe regels voor webshops

Met ingang van 28 mei gelden er nieuwe regels voor webshops ten aanzien van reviews, prijzen, aanbiedingen en online marktplaatsen. De wijziging van de regels om consumenten beter te beschermen bij webshopverkopen volgen uit een Europese richtlijn. Volgens de nieuwe regels mogen geen willekeurige prijzen meer...

Lees verder

Zonder eigendom woning geen renteaftrek bij scheiding

Ook bij toepassing van de eigenwoningregeling bij echtscheiding geldt dat de hypotheekrente alleen aftrekbaar is bij eigendom van de woning. Een echtpaar is tot 21 november 2014 buiten iedere gemeenschap van goederen gehuwd. De echtelijke woning is van de vrouw. In 2013 dient de man een...

Lees verder

Sinds 28 mei 2022 nieuwe regels voor webshops

Met ingang van 28 mei gelden er nieuwe regels voor webshops ten aanzien van reviews, prijzen, aanbiedingen en online marktplaatsen. De wijziging van de regels om consumenten beter te beschermen bij webshopverkopen volgen uit een Europese richtlijn. Volgens de nieuwe regels mogen geen willekeurige prijzen...

Lees verder