Volgens Van Rij is er een wettelijke basis voor eHerkenning

Onlangs oordeelde Rechtbank Gelderland dat er geen wettelijke basis is om een inhoudingsplichtige te verplichten zijn aangiften loonheffing met eHerkenning bij de Belastingdienst in te dienen. Staatssecretaris Van Rij laat weten dat die wettelijke basis voor het gebruik van eHerkenning er volgens het kabinet wel...

Lees verder

Dien vóór 1 april 2022 suppletie aangifte btw in

Een ondernemer die bij het indienen van zijn aangiften omzetbelasting in 2021 fouten heeft gemaakt en meer dan € 1.000 omzetbelasting moet afdragen over 2021, moet een suppletie indienen. Doet hij dat vóór 1 april 2022, dan is hij geen belastingrente verschuldigd. Ondernemers kunnen de omzet op...

Lees verder

Naam ontvanger van periodieke gift moet op kwitantie staan

Een kwitantie voor de ontvangst van een contante gift moet in principe de naam van de ontvanger van het bedrag vermelden. Anders telt het niet als bewijs dat een periodieke schenking heeft plaatsgevonden. Een man heeft in zijn aangifte IB/PVV 2014 € 1.500 aan periodieke...

Lees verder

Ook onjuiste bedrijfsomschrijving in TVL Q4 2020 corrigeren

Volgens het College van Beroep voor het Bedrijfsleven is bij het opstellen van de TVL Q4 2020 onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de ondernemers die vanwege een onjuiste SBI-code dan wel een onjuiste bedrijfsomschrijving niet voor subsidie in aanmerking komen. Volgens een bv...

Lees verder

Rechter weigert laat stuk met nieuwe gronden

Wie tijdens een beroepsprocedure te laat is met het indienen van een document met nieuwe beroepsgronden, riskeert dat de belastingrechter dat stuk buiten beschouwing laat. De eigenaar van een onroerende zaak gaat in bezwaar tegen aanslagen rioolrecht en afvalstoffenheffing. Nadat de gemeente zijn bezwaarschriften afwijst,...

Lees verder

Als bv contractpartij is, is aandeelhouder geen IB-ondernemer

Een aandeelhouder zoekt cliënten voor zijn bv en die bv is steeds de contractpartij. In beginsel zal de aandeelhouder onder zulke omstandigheden geen IB-ondernemer zijn. Een man die zijn beroep omschrijft als rentmeester geeft op 27 december 2011 bij de Kamer van Koophandel op dat hij...

Lees verder

Sancties tegen Rusland, Belarus en deel Oekraïne

In verband met de oorlog in de Oekraïne heeft de EU diverse nieuwe sancties ingesteld tegen Rusland. Vanwege de sancties tegen met name de financiële, energie- en transportsector mogen een aantal producten en diensten niet aan Russisch bedrijven worden verkocht of geleverd. Ook tegen Belarus...

Lees verder

Herziening btw-aftrek door vrijgestelde huur leeg pand

Een btw-ondernemer koopt vastgoed om dat belast door te verkopen. Als de verkoopmarkt ongunstig is, besluit hij leegstaande panden te verhuren. Als dat te lang duurt, riskeert hij echter herziening van de aftrek voorbelasting. Een bv met als doel het ontwikkelen van onroerende zaken, realiseert...

Lees verder

Terugkeerpremie eigenrisicodrager Ziektewet gaat omhoog

Met ingang van 1 januari 2024 gaat de terugkeerpremie die eigenrisicodragers voor de Ziektewet betalen als zij het eigenrisicodragerschap beëindigen omhoog. Wordt het eigenrisicodragerschap ZW uiterlijk 1 juli 2022 beëindigt, dan betaalt de werkgever de lagere terugkeerpremie. Op dit moment is de terugkeerpremie minimaal de helft van...

Lees verder

Onjuiste naam zaait twijfel over zakelijkheid lening

Vanwege het gebrek aan leningsvoorwaarden loopt een dga die via zijn rekening-courant geld leent aan zijn bv het risico dat de fiscus de lening onzakelijk vindt. Nu kan de dga het rekening-courantkrediet omzetten in een lening. Maar dat is niet overtuigend als de naam van...

Lees verder