Geen verrekening loonkostensubsidie met NOW

In de NOW-regeling staat dat een werkgever die gebruik mag maken van deze regeling, dit aan de gemeente waarvan hij loonkostensubsidie (LKS) ontvangt, moet melden. De staatssecretaris heeft naar aanleiding van de onrust hierover gereageerd. Bij werkgevers die loonkostensubsidie ontvangen omdat zij werknemers vanuit de...

Lees verder

Tweede navordering vernietigt dankzij pleitbaar standpunt

Wanneer een belastingplichtige een pleitbaar standpunt inneemt, handelt hij niet te kwader trouw. Bovendien kan een pleitbaar standpunt erop wijzen dat een fout van de fiscus niet kenbaar was voor de belastingplichtige. Een man verricht samen met zijn bv diverse transacties met vastgoed. De man...

Lees verder

Tegemoetkoming na e-mail: geen beslissing op bezwaarschrift

Als de Belastingdienst naar aanleiding van e-mailcontact met een belastingplichtige een opgelegde aanslag ambtshalve vermindert, moet dit niet worden opgevat als een beslissing op een bezwaarschrift. In tegenstelling tot bij een bezwaarschrift kan hij tegen zo’n beslissing geen beroep aantekenen vanwege een trage beslissing. Twee...

Lees verder

Urenadministratie extra belangrijk bij combibedrijf

Hoewel het voeren van een bedrijf via een IB-onderneming en een bv diverse fiscale voordelen kan opleveren, moet de ondernemer wel veel bijhouden. Zo loopt hij de zelfstandigenaftrek en andere faciliteiten mis als hij niet voldoet aan het urencriterium. Een man was samen met zijn...

Lees verder

UWV houdt rekening met coronacrisis bij claimbeoordeling WIA

De maatregelen vanwege de coronacrisis hebben ook gevolgen voor de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer. Dit heeft effect op de wijze van beoordelen door het UWV van de re-integratie-inspanningen van de werkgevers in het kader van de Wet verbetering poortwachter (WVP). Het UWV geeft in...

Lees verder

Fiscale maatregelen in verband met corona op een rij

Staatssecretaris Vijlbrief heeft in een Kamerbrief aangegeven welke aanvullende fiscale maatregelen zijn getroffen. In een beleidsbesluit zijn voor de volgende onderwerpen goedkeuringen gegeven: Verschuldigdheid van energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie Voor het tijdstip van verschuldigdheid worden vier situaties onderscheiden. Voor deze situaties wordt een soepeler...

Lees verder

Informatieformulier PEB nog in te dienen

Het besluit over de algemene verlenging van de termijn voor het aanleveren van het informatieformulier voor het fiscaal gefaciliteerd beëindigen van pensioen in eigen beheer is geactualiseerd. Het besluit is aangevuld voor situaties waarin het informatieformulier nog ontbreekt. Daarnaast zijn de voorwaarden waaronder herstel mogelijk...

Lees verder

Aanvragen of verminderen VA Vpb zonder eHerkenning

Voor belastingplichtigen die geen VA vennootschapsbelasting kunnen aanvragen omdat zij geen gebruik maken van software of geen eHerkenning kunnen aanvragen is een voorziening beschikbaar. Dit antwoordt staatssecretaris Vijlbrief op Kamervragen. Voor belastingplichtigen die geen voorlopige aanslag vennootschapsbelasting kunnen aanvragen of de opgelegde voorlopige aanslag vennootschapsbelasting...

Lees verder

Oudedagsreserve verhoogt ondernemingsvermogen niet

Onder bepaalde omstandigheden valt een opgebouwde oudedagsreserve vrij voor zover zij meer bedraagt dan het ondernemingsvermogen aan het einde van het jaar. Bij de berekening van het ondernemingsvermogen mag de ondernemer de oudedagsreserve niet meerekenen. Een ondernemer heeft in het jaar 2016 de pensioengerechtigde leeftijd...

Lees verder

Geen aparte melding betalingsonmacht meer nodig

Volgens het Forum Fiscaal Dienstverleners en de Belastingdienst heeft het ministerie van Financiën besloten dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is. Men hoeft deze melding niet meer afzonderlijk te doen als men om uitstel van betaling in verband met corona gaat vragen voor...

Lees verder