Boekverlies uit korte VOF met bv is inderdaad aftrekbaar

Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigt dat iemand voor korte tijd een VOF met zijn eigen bv kan aangaan en daarbij een boekverlies op zijn woning lijdt zonder dat sprake is van fraus legis. Op 1 januari 2009 begint een vrouw een eenmanszaak, die zij op 1 juli...

Lees verder

Vergrijpboete vergt overtuigend bewijs Belastingdienst

De Hoge Raad heeft bepaald dat de inspecteur pas een vergrijpboete mag opleggen als hij overtuigend aantoont dat de belastingplichtige dat vergrijp heeft begaan. De Belastingdienst legt een bv een vergrijpboete op vanwege haar schuld aan het te weinig betalen van een aanslagbelasting. Hof Den...

Lees verder

Pakkans bij schijnzelfstandigheid is klein

Uit het rapport Focus op handhaving Belastingdienst van de Algemene Rekenkamer blijk dat de Belastingdienst steeds minder corrigeert bij de inhuur van zelfstandigen. De pakkans op schijnzelfstandigheid is daardoor laag. In 2016 is de Wet DBA van kracht geworden die stevigere handhaving ook bij opdrachtgevers...

Lees verder

Door bv aan derden verhuurd pand geen tbs-inkomen

Is een dga eigenaar van een pand? Maar staat zijn bv op de huurnota’s als verhuurder? Dan is de bv te beschouwen als een soort bemiddelaar. Het pand behoort voor de dga tot zijn box 3-inkomen en is geen tbs-inkomen. In 2009 koopt een dga...

Lees verder

Pas tijdig het testament aan!

Het opnieuw in het huwelijk treden is een goed moment om te kijken of een aanpassing van het testament is gewenst. Zolang een erflater zijn testament namelijk niet aanpast, blijft de oude inhoud in principe gelden. Een getrouwde man stelt in 2006 zijn testament op,...

Lees verder

Subsidie voor alternatieve markten

Ondernemers die actief zijn in de Oekraïne of Rusland en die getroffen zijn door de handelsbeperkingen, kunnen een beroep doen op de subsidie Support International Business (SIB) Alternatieve markten Oekraïne en Rusland. Nederlandse MKB-ondernemingen die aannemelijk kunnen maken dat zij sinds 24 februari 2022 omzetverlies...

Lees verder

Ook zonder schriftelijke overeenkomst tbs-regeling mogelijk

De terbeschikkingstellingsregeling is van toepassing als een dga met zijn vennootschap daarvoor een overeenkomst sluit. Hof Den Bosch heeft geoordeeld dat ook zonder schriftelijke overeenkomst de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing kan zijn. Een man is dga en heeft 100% van de aandelen in bv. De bv...

Lees verder

Pensioenvoorziening feitelijk voorwerp van zekerheid

De Hoge Raad heeft zonder nadere motivering een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigd. Het hof heeft geoordeeld dat verkapte winstuitdelingen aan de dga hadden plaatsgevonden vanwege onzakelijk verstrekte leningen. Ook de pensioenvoorziening behoort tot het inkomen van de dga. De dga kan haar rekening-courantschuld namelijk...

Lees verder

Vanaf 1 april geen bijzonder uitstel van betaling meer

Ondernemers met betalingsproblemen door de coronacrisis kunnen vanaf 1 april geen bijzonder uitstel van betaling meer aanvragen. Vanaf dat moment moet weer aan alle nieuwe betalingsverplichtingen worden voldaan. De Belastingdienst attendeert ondernemers er op dat zij voor wat betreft onderstaande tijdvakken niet alleen op tijd aangifte...

Lees verder

Ruimere mogelijkheden zzp’ers voor fiscaal voordelig sparen

In het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen wordt voorgesteld om de ruimte voor zzp’ers om fiscaal gefaciliteerd te sparen in de derde pijler fors te verruimen. Dit blijkt uit antwoorden van minister Schouten op vragen over het bericht ‘Pensioenvoorbereiding van zzp’ers tijdens de coronacrisis’. De fiscaal...

Lees verder