Coronapandemie verlengt redelijke termijn niet automatisch

Het hof moet na het indienen van een hoger beroepschrift in beginsel binnen twee jaar uitspraak doen. Onder omstandigheden kan het hof de redelijke termijn van twee jaar verlengen. De Hoge Raad oordeelt dat corona niet automatisch tot verlenging van de redelijke termijn leidt en...

Lees verder

Beroepstermijn gaat later in bij vaagheid rond postbezorger

Als de inspecteur niet kan aantonen aan welk postvervoer hij een uitspraak op bezwaar heeft aangeboden, gaat de beroepstermijn later in dan normaal. Deze termijn begint dan namelijk pas te lopen als de belanghebbende de uitspraak heeft gezien. De Belastingdienst doet op 19 oktober 2018 uitspraak...

Lees verder

Internetconsultatie betalingsregeling op last rechter

Op dit moment kan door een schuldenaar alleen een betalingsregeling worden afgesproken als de schuldeiser daarmee instemt. Ter consultatie ligt nu een wetsvoorstel voor waardoor de rechter, ook tegen de wil van een schuldeiser, een betalingsregeling kan opleggen. In boek zes van het Burgerlijk Wetboek...

Lees verder

Alle winst schijn-VOF belast bij inbrenger van onderneming

Heeft een IB-ondernemer zijn bedrijf ingebracht in een VOF, maar is geen sprake van een samenwerkingsverband in materiële zin? Dan is het resultaat uit die VOF volgens Hof Den Bosch alleen toe te rekenen aan degene die zijn onderneming inbracht. Een vrouw neemt op 1 januari...

Lees verder

Opnieuw hogere loonafspraken

De in mei afgesproken loonsverhogingen zijn met een gemiddelde van 3,6% op nieuw hoger dan in de maand april. Door dit hoge gemiddelde is het gemiddelde van alle in 2022 gemaakte loonafspraken voor het eerst op 3% gekomen. Zo blijkt uit cijfers van AWVN. Dit...

Lees verder

Verlenging afspraak over sociale zekerheid grenswerkers

Er is een ambtelijke overeenkomst over een tussenoplossing voor grenswerkers. Grenswerkers behouden in ieder geval het komende halfjaar de mogelijkheid om thuis te werken zonder een verschuiving van sociale zekerheid. Dit zei minister Van Gennip (SZW) op 14 juni tijdens een plenaire vergadering in de Tweede...

Lees verder

Leeftijdsgrens startersvrijstelling OVB geen discriminatie

Dat alleen volwassenen tot 35 jaar de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting mogen toepassen, is volgens Rechtbank Gelderland geen vorm van verboden discriminatie. Op grond van de zogeheten startersvrijstelling heeft een natuurlijk persoon die voor het eerst een eigen woning verkrijgt onder voorwaarden recht op een...

Lees verder

A-G: Deliveroo-bezorgers zijn werknemers

A-G De Bock is van oordeel dat voor het beoordelen van het gezagscriterium voor een dienstbetrekking belangrijk is dat de werkzaamheden door de opdrachtnemer organisatorisch in de onderneming van de opdrachtgever zijn ingebed. Deliveroo maakt het mogelijk dat onafhankelijke restaurants via platform in contact komen...

Lees verder

Gedeeltelijk staken betekent niet volledige heretikettering

Dat een onderneming gedeeltelijk is gestaakt, betekent volgens Hof Arnhem-Leeuwarden nog niet alle de bedrijfsmiddelen die tot de onderneming behoren overgaan naar het privévermogen. Een echtpaar drijft via een stille maatschap een agrarische onderneming. De ondernemersactiviteiten omvatten het houden van vleeskuikens en het verbouwen van...

Lees verder

Wet DBA en uitwerking van het arbeidsmarktpakket

Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer voor de zomer een hoofdlijnenbrief over de uitwerking van het arbeidsmarktpakket. Ook volgt een brief met een reactie op het rapport Focus op handhaving Belastingdienst van de Algemene Rekenkamer. Uit dit rapport bleek dat de pakkans op...

Lees verder