Drempel schuldhulpverlening voor zelfstandigen moet omlaag

De Nationale ombudsman heeft onderzoek gedaan naar de schuldhulpverlening aan zelfstandige ondernemers. In Nederland kunnen zelfstandig ondernemers met problematische schulden de weg naar de gemeentelijke schuldhulpverlening nog niet goed vinden. Veel gemeenten werken hier al hard aan, maar andere gemeenten hebben dit volgens de Nationale...

Lees verder

Te vroeg in gebreke gesteld? Beroep niet-ontvankelijk!

In beginsel is een beroep tegen het niet tijdig nemen van een beslissing, dat is ingediend na een premature ingebrekestelling, niet-ontvankelijk. Een vrouw dient op 24 december 2020 een verzoek in bij de Belastingdienst/Toeslagen voor het herbeoordelen van haar recht op kinderopvangtoeslag. Dit speelt in...

Lees verder

Geen vrijstelling OVB op basis van BOR voor lichamen

Alleen verkrijgers die natuurlijke personen zijn, kunnen de bedrijfsopvolgingsregeling in de overdrachtsbelasting toepassen. Maar Rechtbank Den Haag oordeelt dat dit geen verboden vorm van discriminatie is. De belanghebbende in deze zaak is een vennootschap die maaltijdproducent is. Zij oefent haar onderneming uit in een onroerende...

Lees verder

Reëel box 3-rendement is zonder ongerealiseerd rendement

Bij het bieden van rechtsherstel op grond van het Kerstarrest behoren ongerealiseerde verliezen niet tot het werkelijk rendement, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden. Op grond van het zogeheten Kerstarrest moet de belastingrechter voor de jaren 2017 en verder rechtsherstel bieden als het forfaitair inkomen in box 3 hoger...

Lees verder

Overzicht belastingschulden april bevat fouten

In het overzicht met de openstaande belastingschuld die ondernemers in april 2022 hebben gekregen, is in sommige gevallen te veel invorderingsrente berekend. De Belastingdienst heeft in de eerste helft van april alle ondernemers met bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis een brief gestuurd over...

Lees verder

Loonafspraken zijn terug op niveau voor corona

Volgen AWVN zijn de loonafspraken in maart met een gemiddelde van 3,1% gestegen. Daarmee zijn de loonafspraken terug op het niveau van vlak voor het uitbreken van de coronacrisis. Met dit maandgemiddelde wordt de opwaartse trend in cao-afspraken voortgezet en kruipt het jaargemiddelde richting de...

Lees verder

Niet altijd afwaardering door zelfbewoning

Bewoont een IB-ondernemer een gebouw min of meer duurzaam? Dat betekent niet per definitie dat bij sfeerovergang de zelfbewoning de waarde drukt. Een vrouw verkrijgt samen met haar echtgenoot op 27 april 2004 een bouwperceel. Op dit perceel staat een vrijstaande woning met een loods....

Lees verder

Maak parkeervak bij oplaadpunt vrij na laden

Nadat een elektrische auto aan een laadpaal is opgeladen, doet de bestuurder er goed aan de auto te verwijderen van het gereserveerde parkeervak. Als de auto langdurig met een volle batterij bij een laadpunt staat, kan de gemeente een sanctie opleggen. Een parkeerambtenaar in Noordwijk...

Lees verder

Wetsvoorstel digitale weerbaarheid bedrijven

Het kabinet wil het Nederlandse bedrijfsleven digitaal weerbaarder maken. De overheid gaat hiervoor specifieke informatie over cyberdreigingen, -kwetsbaarheden en -incidenten delen met individuele bedrijven in Nederland. De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel bevordering digitale weerbaarheid bedrijven om deze informatie- en adviestaak in te richten....

Lees verder

Internetconsultatie coronabelastingschulden

Het kabinet wil met de internetconsultatie inzicht krijgen in de mogelijke knelpunten bij de aflossing van coronabelastingschulden van het bedrijfsleven. Aanleiding is motie Mulder die op 26 januari 2022 is aangenomen in de Tweede Kamer. In deze motie wordt de regering verzocht om te overleggen...

Lees verder