Gebruik juiste sectorcode van belang voor WW

Volgens de Belastingdienst komt het regelmatig voor dat in de aangifte loonheffingen een onjuiste sectorcode staat. Een onjuiste sectorcode kan voor een ex-werknemer problemen opleveren bij zijn WW-aanvraag. Voor de digitale WW-aanvraag van het UWV wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit de loonaangiften. Een...

Lees verder

Nieuw pensioenstelsel koppelt pensioen niet meer aan salaris

Werkgevers, vakbonden en het kabinet zijn het eens over de uitwerking van een belangrijk deel van het nieuwe pensioenstelsel. Hoeveel pensioen je krijgt wordt niet meer gekoppeld aan je salaris in je werkzame leeftijd, maar aan je inleg en de ontwikkeling van de beurskoersen. Dat schrijft...

Lees verder

Regeling tijdelijke verhuur geldt ook voor tuinhuisje

Tijdelijke verhuur van een gedeelte van de eigen woning is volgens Advocaat-Generaal Niessen ook als tijdelijke verhuur van een eigen woning belast. In 2015 heeft een echtpaar een eigen woning in de zin van de Wet inkomstenbelasting. Bij deze woning staat een tuinhuis dat zij...

Lees verder

Regeling voor flexwerkers lijkt te ingewikkeld

Op verzoek van de Tweede Kamer is het kabinet op zoek gegaan naar een tijdelijke en uitvoerbare oplossing voor flexwerkers die werkloos zijn geworden en niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Deze regeling is weliswaar...

Lees verder

Door opschortende voorwaarden optellen schenkingen voorkomen

Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant kan iemand op één dag van dezelfde persoon verschillende, van elkaar losstaande schenkingen ontvangen. Dit is bijvoorbeeld te regelen als voor iedere schenking een opschortende voorwaarde geldt. Een man ontvangt op 7 maart 2013 vijf schenkingen van elk € 10.000 van zijn...

Lees verder

Steunpakket voor economie met drie maanden verlengd

Er wordt de komende drie maanden nog eens € 13 miljard uit getrokken voor steun aan ondernemers die in financiële problemen komen door de coronacrisis. Het huidige noodpakket loopt af op 1 juni en het wordt met drie maanden verlengd. De ondersteuning is gerichter en...

Lees verder

Binnen EU blijft grensoverschrijdend werken mogelijk

Het is mogelijk voor reguliere werkzaamheden naar andere EU-lidstaten tijdens de coronacrisis te reizen. Grensarbeid, detachering van werknemers, arbeid waarvoor door een lidstaat moet worden gereisd (transitverkeer) zijn essentiële werkzaamheden, veelal vitale werkzaamheden, die gewoon doorgang kunnen vinden. Doordat de verschillende lidstaten verschillende maatregelen nemen,...

Lees verder

Melden betalingsonmacht helpt niet na leeghalen bv

Als een bestuurder aansprakelijkstelling door de fiscus wil voorkomen, is hij met het doen van een tijdige melding van betalingsonmacht op de goede weg. Heeft hij echter de bv eerst leeggehaald, dan zal zelfs zo’n melding hem weinig baten. De Belastingdienst kan dan vaak aannemelijk...

Lees verder

Tool voor verzuimpreventie door coronacrisis

De coronacrisis is voor veel werknemers een flinke uitdaging. Daarom heeft werkgeversorganisatie AWVN een handreiking ontwikkeld met veel tips die werkgevers helpen om ziekteverzuim door psychische klachten te verminderen of zelfs te voorkomen. De handreiking ‘Preventie verzuim bij psychische klachten’ – ontstaan vanuit de praktijk...

Lees verder

Geen teruggaaf btw als debiteur in natura betaalt

Als een huurder niet meer de volledige huur kan betalen, draagt hij soms zijn inventaris of een ander bedrijfsmiddel over aan de verhuurder. Vervolgens vindt dan een verrekening plaats met de huurschuld. In dit soort situaties mag de verhuurder geen btw terugvragen over het verrekende...

Lees verder