Nieuwe pensioenwet vergroot mogelijkheden pensioen zzp’er

Volgens staatssecretaris Van Rij wordt met de Wet toekomst pensioenen de ruimte vergroot om in de derde pijler fiscaal gefaciliteerd een oudedagsvoorziening op te bouwen. Dit blijkt uit de beantwoording van Kamervragen over het ‘dreigend belastingdrama voor zzp’ers’. Onderdeel van het Belastingplan 2023 is de...

Lees verder

Vanaf 2030 per kilometer betalen

Als het aan het kabinet ligt betalen autobezitters vanaf 2030 niet meer voor autobezit, maar voor autogebruik. Het kabinet heeft een eerste uitwerking vastgesteld die moet uitmonden in betalen voor het gebruik van een auto in 2030. In het Coalitieakkoord is afgesproken dat de motorrijtuigenbelasting...

Lees verder

Soepelere aflossingsregeling coronabelastingschulden

Uit overleg met ondernemers en brancheorganisaties zijn een aantal scenario’s voortgekomen die ondernemers wat meer flexibiliteit bieden bij het aflossen van de coronabelastingschuld. Het kabinet wil de bestaande betalingsregeling op een aantal punten versoepelen voor bedrijven die tijdens corona een belastingschuld hebben opgebouwd. Het kabinet...

Lees verder

Budget AanZet 2022 omhoog

In verband met het succes van de subsidieregeling Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks (AanZET) - na een dag was het budget al overtekend - heeft staatssecretaris Heijnen (I&W) aangekondigd het subsidieplafond voor dit jaar te verhogen tot € 25 miljoen (dit was € 13,5 miljoen). Ook de subsidieplafonds 2022 voor de...

Lees verder

Inspecteur moet IB-aangifte van participant film controleren

In beginsel moet de inspecteur een aangifte inkomstenbelasting goed controleren als daarin een verlies uit een participatie in een filmfonds is opgegeven. Als deze controle achterwege plaatsvindt, is de kans groot dat navorderen niet is toegestaan bij gebrek aan een nieuw feit. Een man participeert...

Lees verder

Duidelijkheid over rechtsherstel box 3

Financiën heeft het besluit gepubliceerd waarin wordt aangegeven hoe het voordeel uit sparen en beleggen in box 3 moet worden herrekend naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021. De berekening geldt voor nog niet onherroepelijk vaststaande en nog niet vastgestelde aanslagen...

Lees verder

Recht op voorbelasting ondanks tegenwerking bij controle

Ook als een btw-ondernemer tijdens een boekenonderzoek de controlerend ambtenaren soms belemmert, heeft hij in beginsel toch recht op aftrek van voorbelasting.Een btw-ondernemer is in de jaren 2012 en 2013 actief op het gebied van de informatietechnologie. Bovendien houdt hij zich bezig met de jacht...

Lees verder

Kleine MKB’ers: digitaliseer met hulp van Mijn Digitale Zaak

Vanaf nu kunnen MKB-ondernemers met 2 tot 50 werknemers hulp krijgen bij het digitaliseren van hun bedrijfsvoering. Ondernemers die gebruikmaken van digitale mogelijkheden groeien sneller, zijn winstgevender en werken efficiënter. Overal liggen digitale kansen, maar veel kleinere ondernemers weten niet waar ze het beste kunnen...

Lees verder

Dga koopt pand te goedkoop van bv: zes maanden cel

Koopt een dga een pand van zijn bv tegen een veel te laag bedrag? En zijn de aangiftes overdrachtsbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting gebaseerd op dat bedrag? Dan heeft de dga onjuiste aangiftes ingediend. Hij riskeert in dat geval een gevangenisstraf wegens belastingfraude. Twee broers houden...

Lees verder

Register met definitieve subsidies voor eerste periode NOW openbaar

UWV heeft een register gepubliceerd met de definitieve tegemoetkomingen voor werkgevers die een aanvraag hebben gedaan voor de eerste periode van de NOW-maatregel die liep van maart tot en met mei 2020. Hierin is te zien op welke tegemoetkoming werkgevers uiteindelijk recht hebben. Eerder publiceerde...

Lees verder